فرمول یک ایران – گرندپری کانادا 2019 با تمام حواشی خود به پایان رسید و لوییس همیلتون راننده مرسدس، به لطف 5 ثانیه جریمه زمانی ای که داوران فیا (فدراسیون جهانی اتومبیلرانی) برای سباستین فتل به دلیل بازگشت خطرناک به پیست در نظر گرفتند، توانست پیروز این مسابقه شود.

این حادثه باعث شکل گیری سوالات بسیاری در اذهان عمومی شد که آیا داوران فیا مسابقات را به صورت عادلانه داوری می کنند و در تصمیم های خود همواره به قوانین پایبند هستند یا خیر؟

مهم ترین و پر تکرار ترین اخبار و متونی که در هفته ی جاری در تمام سایت های خبری که اخبار موتور اسپورت را پوشش می دهند وجود داشت این مهم بود:

داوران فیا به دلیل بازگشت خطرناک سباستین فتل به پیست و از طرفی خارج کردن لوییس همیلتون از مسیر، او را با 5 ثانیه جریمه زمانی مجازات کردند و بدین ترتیب با این مجازات برد از دستان فتل و فراری پر کشید.

سباستین فتل و خودروی لوئیس همیلتون - کانادا 2019

سباستین فتل و خودروی لوئیس همیلتون – کانادا 2019

اما مشخصا مهم ترین سوالی که ذهن مخاطبان فرمول یک چه در خارج و چه در داخل کشورمان ایران مخصوصا مخاطبان محترم سایت فرمول یک ایران را درگیر کرده، این پرسش است که در فصل 2016 و در گرندپری موناکو زمانی که لوییس همیلتون و دنیل ریکاردو در نبرد برای پیروزی در مسابقه بودند، همیلتون نیز در آن مسابقه رفتاری همانند سباستین فتل روی دنیل ریکاردو انجام داد اما چرا داوران مسابقه همانند فتل، همیلتون را در آن مسابقه مجازات نکردند.

تفاوت این دو حادثه چه بود که داوران برای حادثه ی گرندپری کانادا سخت گیری بیشتری نسبت به اتفاق گرندپری موناکو قائل شدند؟

برای فهم و درک بیشتر این اتفاق، با هم سه حادثه ی تقریبا مشابه در گرندپری های کانادا 2019، موناکو 2016 و ژاپن 2018 را بررسی می کنیم:

گرندپری کانادا 2019: فتل مسیر همیلتون را سد کرد

در دور چهل و هشتم از گرندپری کانادا در پیست ژیل ویلنوو، سباستین فتل در پیچ سوم پیست کاملا از مسیر مسابقه خارج شد و پس از عبور از مسیر چمنی حاشیه پیست در پیچ چهارم به پیست بازگشت. او در حین ورود به پیست، به یکباره از سمت چپ پیست به سمت راست متمایل شد و اتومبیل خود را در مسیر مسابقه ای (ریسینگ لاین) قرار داد. داوران به این دلیل که او لوییس همیلتون را مجبور به انجام اقداماتی از جمله خروج از پیست و مسیر مسابقه ای خود برای جلوگیری از برخورد میان دو راننده کرده است، جریمه کردند.

سباستین فتل و لوئیس همیلتون - کانادا 2019

سباستین فتل و لوئیس همیلتون – کانادا 2019

داوران متن خطا را این گونه بیان کردند:

خودروی شماره 5 (سباستین فتل) در پیچ 3 از مسیر مسابقه خارج شد و تحت شرایط خطرناک در پیچ 4 به پیست بازگشت و در این حین خودرو ی شماره 44 (لوییس همیلتون) را مجبور به خروج از پیست و مسیر مسابقه ای خود کرد. خودروی 44 همچنین اقدام اجتناب ناپذیری (ترمزگیری) برای جلوگیری از برخورد داشته است.

در این جا بیشترین نگرانی داوران معطوف به نحوه ی بازگشت سباستین فتل به پیست و مسیر مسابقه ای (ریسینگ لاین) بوده است.

گرندپری موناکو 2016: همیلتون مسیر ریکاردو را سد کرد

سه سال قبل در گرندپری موناکو 2016، لوییس همیلتون در حالی که رهبری مسابقه را در اختیار داشت و دنیل ریکاردو نیز در رده دوم و در تعقیب او قرار داشت، در پیچ 10 پیست مونت کارلو از پیست خارج شد و دوباره به مسیر مسابقه ای خود بازگشت.

دو اتومبیل در حال تخته گاز و در مسیر پیچ 11 قرار داشتند. سپس دنیل ریکاردو خودروی خود را به سمت راست پیست کشید تا از همیلتون سبقت گیرد اما همیلتون، استرالیایی را به سمت موانع کنار پیست سوق داد و ریکاردو مجبور به عقب نشینی شد. داوران مسابقه، این حادثه را به صورت رسمی مورد بررسی قرار دادند اما در انتها هیچ گونه اقدام یا جریمه زمانی برای لوییس همیلتون در نظر نگرفتند.

لوییس همیلتون و دنیل ریکاردو - گرندپری موناکو 2016

لوییس همیلتون و دنیل ریکاردو – گرندپری موناکو 2016

داوران پس از بررسی حادثه مربوطه یادداشت کردند که ظاهرا همیلتون برای دفاع از موقعیت خود در پیچ 11 فضای کافی در اختیار ریکاردو قرار نداده اما حکم نهایی آن ها این بود:

او (همیلتون) فضایی حداقل به اندازه عرض یک خودرو میان لبه پیست و خودروی خود برای ریکاردو قرار داده است.

میان احکام صادره در دو مسابقه کانادا 2019 و موناکو 2016 دو تفاوت وجود دارد:

اولین تفاوت که در مقایسه با حادثه ی مسابقه کانادا فصای توجیهی بیشتری برای آن وجود دارد این است که لوییس همیلتون بر خلاف سباستین فتل، عمل سد کردن راه دنیل ریکاردو را بعد از بازگشت به پیست و مسیر مسابقه ای خود انجام داده است. به بیانی دیگر، در نگاه داوران مسابقه موناکو حادثه ی خروج همیلتون از پیست و سد کردن مسیر عبور دنیل ریکاردو توسط همیلتون دو اتفاق و موضوع کاملا جداگانه تلقی می شوند و حتی در حکم ابلاغی آنان خروج همیلتون از پیست مسابقه اصلا ذکر نشده است.

تفاوت دوم جای بحث بیشتری نسبت به اولین تفاوت دارد. همان طور که در بالا ذکر شد، داوران در حکم ابلاغی برای همیلتون بیان کردند که فضای کافی به اندازه ی حداقل عرض یک خودرو برای ریکاردو قرار داده شده است اما از نگاه دوربین داخل خودروی ریکاردو این فضا در بهترین حالت کمتر از عرض یک خودروی فرمول یک می باشد. اما به هر حال با مقایسه ی دو حادثه می توانیم به این نتیجه برسیم، فضایی که همیلتون برای ریکاردو قرار داد بیشتر از فضای قرار داده شده توسط فتل برای همیلتون بود چرا که راننده آلمانی در هنگام ورود به مسیر از تمام عرض پیست حتی کمی بیشتر از خط سفید حاشیه آن استفاده کرده است.

در ویدیو زیر می توانید مشاهده کنید که لوییس همیلتون فرمان خودروی خود را کمی به سمت خودروی دنیل ریکاردو منحرف کرده است:

گرندپری ژاپن 2018: ورشتپن مسیر رایکونن را سد کرد

یکی از حوادثی که بیشترین شباهت را با حادثه ی گرندپری کانادا دارد، اتفاق گرندپری ژاپن 2018 میان مکس ورشتپن و کیمی رایکونن می باشد که در آن حادثه ورشتپن در شیکین آخر پیست و در پیچ 16 کاملا از مسیر مسابقه خارج شد و در هنگام ورود دوباره به پیست، فضای کافی برای رایکونن قرار نداد.

داوران مسابقه پس از بررسی ویدئویی بیان کردند:

خودروی شماره 33 (مکس ورشتپن) ترمز های خودروی خود را قفل کرد و در پیچ 16 به طور کامل از پیست خارج شد و سپس با قطع کامل شیکین در پیچ 17 به پیست و مسیر مسابقه ای پیست بازگشت و در این هنگام با خودروی شماره 7 (کیمی رایکونن) نیز برخورد مختصری کرد.

مکس ورشتپن و کیمی رایکونن - گرندپری ژاپن 2018

مکس ورشتپن و کیمی رایکونن – گرندپری ژاپن 2018

تفاوت عمده ی این حادثه با اتفاق مسابقه ی کانادا در این جاست که در حادثه ی کانادا همیلتون خودروی خود را به سمت خارج پیست منحرف کرد تا از برخورد با فتل جلوگیری کند اما در حادثه ی ژاپن، رایکونن در مسیر حرکت خود باقی ماند و با ورشتپن برخورد مختصری کرد. اما در نهایت جریمه هر دو حادثه یکسان بود.

سباستین فتل که در آن هنگام پشت سر رایکونن و در تعقیب او قرار داشت به صورت کامل شاهد این حادثه و درگیری بود و در آن زمان اذعان کرد که چون ورشتپن از پیست خارج شده بود، این رایکونن نبود که باید مسیر خود را عوض می کرد و از مسیر مسابقه ای خارج می شد.

سباستین فتل گفت:

او (ورشتپن) از پیست خارج شد و دوباره به آن بازگشت و اگر کیمی به رانندگی در مسیر خود ادامه می داد میان آن ها برخورد پیش می آمد اما این موضوع درست نیست که در این قبیل اتفاقات فرد دیگری که در این حادثه قرار گرفته است بخواهد از مسیر کنار برود.

اما متاسفانه به نظر می رسد که فتل صحبت خود در رابطه با این موضوع را در مسابقه کانادا فراموش کرده بود.

50 دیدگاه

 1. mojtaba

  28

  16

  در موناکو مثل کانادا کمتر از عرض یک خودرو فضا برای عبور ماشین وجود داره اگر این خطاست دیگه اینکه چقدر کمتر ملاک نیست سوال مشخصه آیا فصای کافی در اختیار راننده پشت سر قرار داده شده؟ جواب با بله و نه مشخص میشه اگر نه چه یک سانتی متر کمتر چه نیم متر خطا اتفاق افتاده

   • mohammad

    11

    13

    نرفت که بست اصلا

   • Arian

    6

    5

    بعد از این گرند پری مشخص شد که مرسدس و fia و پیرلی همه باهم همدست اند

  • ايزديار

   48

   31

   واقعا چقدر و چقدر هميلتون خوبه
   بخدا اصلا داوري ها يكجانبه نيست😂
   بصيرت دوستان فتل فن بصيرت

   طبق مقايسه هاي موناكو و كانادا و به نظر بعضي ها هميلتون اصلا مستحق پنالتي در موناكو نبوده😂
   پارسالم كلا هميل رفت تا توي در ورودي پيت لين و برگشت توي پيست (اين اين اين اين) با دو هزارتا اين كه بهش گفتن بازم حق با هميلتون بود ولي كيمي 1 متر خط پيت لين باكو رو بريد جريمه شد
   تعيين خط و تمرين برزيل پارسال هميل رو با اتريش فتل رو اصلا نبايد كسي مقايسه كنه
   مضحك تر از همه مكزيك ٢٠١٦
   كه كلا دوست ندارم براتون بازگو كنم
   چرا؟
   چون هميشه و هميشه همه رانندگان مستحق پنالتي هستن جز هميل
   اصلا هم يك درصد نبايد كسي بپزيره كه هميل سود برده از داوري ها
   تمام رانندگاني كه گفتن فتل مستحق پنالتي نبوده چرت گفتن
   فقط عشق است گزارشگر سيماي ميلي🤣

  • mohammad

   8

   13

   یعنی ما اونجا بهونه داشتیم ببخشیم
   اینجا سختگیرانه نمی بخشیم میلیمتری میریم جلو که بتونیم مثل وکلا بهونه پیدا کنیم جریمه کنیم

  • مهدی

   10

   4

   حادثه موناکو 3 حرکت از همیلتون وجود داره که نیاز به بررسی دارن .
   1_ با دیر ترمز گرفتن مجبور شد شیکین رو کات کنه و به این میگن کسب برتری .
   2_ اگه به ویدیو بالا دقت کنین در ثانیه سوم همیلتون به صورت خطرناک وارد ریسینگ لاین میشه که باعث میشه دنی سرعت خودش رو کم کنه و مسیر سمت راست رو طی کنه به این میگن بازگشت نا ایمن .
   3_به ثانیه پنج ویدیو دقت کنین .همیلتون بعد از بازگشت نا ایمن سمت چپ رو انتخاب کرده بود دوباره مسیر خودش رو عوض میکنه به راست اون هم به صورت کاملا تند این کار رو انجام میده تو عکس مشخصه داره دنی رو میفرسته سمت دیوار که دنی برا جلوگیری از تصادف سرعت کم میکنه این هم میشه رانندگی خطرناک اونم تو پیست موناکو و در شرایط بارانی .
   این 3 تا دلیل برا پنالتی گرفتن همیلتون . باز هم جا داره از مکزیک 2016 یاد کنم که مکس پنالتی گرفت ولی همیلتون نه اون هم در شرایط کاملا برابر !!! باز بگین به نفعی داوری نمیگیرن .

 2. مهدی

  29

  26

  خیلی جالبه میگن بازگشت خطرناک به مسیر مسباقه ای! این بازگشت در چه شرایطی رخ داده ؟
  با اختیار برگشته یا با ماشینی که پشتش چپ و راست میشه برگشت تو اون مسیر ؟
  حادثه موناکو و سوزوکا راننده ها با اختیار برگشتن ریسینگ لاین .
  بگذریم . مکزیک 2016 چرا مکس پنالتی گرفت ولی همیلتون خیر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مهدی

   14

   5

   اقا حرفتون قبول
   فتل تو کانادا ناشی بازی در اورد !
   همیلتون تو موناکو نبوغ خودش رو به نمایش گذاشت !
   کسی نیست جواب سوالم رو بده ؟ مکزیک 2016 چرا مکس پنالتی گرفت ولی همیلتون خیر ؟
   برا همه ثابت شده که تصمیم های داوری فقط و فقط به سود مرسدس گرفته میشن .

 3. داریوش

  26

  47

  با کمال احترام ، این تحلیل کاملا جانبدارانه هست
  این چندمین پست جانبدارانه این وبسایت هست
  لطفا ادمین ها مسئول پیگیری کنند
  هدف از این تحلیل چی بود دقیقا ؟ بحث اصلی بر سر کنترل ماشین در این چند صحنه هست که اصلا به اون اشاره نشده
  برداشت من از این پست : ،
  کی از همه بهتره ؟همیلتون ، همیلتون
  کی از همه قشنگتره ؟ همیلتون ، همیلتون
  بدترین راننده فرمول یک کیه ؟ سباستین ، سباستین
  واقعا تحلیلتون کوچکترین بار فنی نداشت
  لطفا اعتبار سایتتون حفظ کنید ، پست هاتون خیلی شبیه پست های یه بنده خدایی هست که در اینستاگرام فعالیت میکنه

  • سید علی حسینی

   20

   9

   حامدمون طرفدار بوتاس هستش
   سایت جانبدار نیست
   من داخل ویدئو تحلیلی گرندپری باکو فتل فن بهم گفتن، داخل ویدئو تحلیلی موناکو همیلتون فن، ویدئو بحرین هم ضد فتل
   — شرایط حساسیه، ما این مقاله ها رو صرفا میزاریم تا شرایط ها باهم در نظر گرفته بشه و بگیم اون موقع چی گفتن الان چی گفتن
   —- فعالیت افراد دیگه هم به ما مرتبط نمیشه، فقط و فقط فعالیت وبسایت و شبکه های اجتماعی که به نام وبسایت هستند ما مسئولش هستیم

   سخت نگیر این روز ها هم میگذره، اینده ای هم که میاد واسه خیلی از راننده های دیگه هم این اتفاق ها تکرار میشه و اون موقع هم دوباره داستان های هیجانی و ادرنالینی خودمون رو داریم، این ورزش به همین اتفاق های تلخ و شیرینش خوشِ

   • Ahmadff64

    11

    5

    من که امیدی تو این ورزش دیگه نمی بینم. فکر کنم خیلیا با من هم عقیده باشن. با عرض پوزش این تحلیل هم اصلا قانع کننده نبود. آخه اگر همین یه مورد بود میشد خودمون قانع کنیم ولی دیگه لطف داوران اون قدر به لوئیز و… از حد گذشته که دیگه خودمون باور داریم که تیم های دیگه برا پیروزی باید علاوه بر تیم مرسدس داوران رو هم شکست بدن. آدم یاد مسابقات کشتی میوفته که کشتی گیر ما باید هم حریف می‌برد هم داوران رو.
    لذت مسابقات به قضاوت عادلانه است هم برای راننده ها و هم برا طرفدارا

  • سید حامد محمدی

   15

   4

   با سلام
   دیگه سید جان گفت ولی من هم بگم که محکم کاری شه. من خودم واقعیتش طرفدار بوتاس هستم با همه ی کاستی هاش هم ازش حمایت می کنم. منتها هدف از گذاشتن این تحلیل ها اینه که شما و دیگر طرفداران عزیز با نقطه نظرات مختلف آشنا بشید وگرنه بهتون قول میدم هیچ قصد و غرضی ‍‍‍‍‌پشت هیچ کدوم از پست های سایت وجود نداره و این که من خودم کسی بودم که از جریمه سباستین فتل عصبانی شدم و نسبت بهش خیلی اعتراض داشتم. می تونید از سید جان این قضیه رو جویا بشید.
   موفق باشید

   • Akbar (Ghasemi)

    4

    2

    اقا چند ساله اف1 میبینی؟
    قطعا زیاد
    بوتاس چند ساله تو کورسه
    قطعا کم
    یه چیز این وسط میلنگه!
    قعطا این مطلب واسه همیلتون تایپ شده
    چون اکثر اف1 بلدهایی که میشناسیم تو این چند وقت دیدیم خلاف این رو گفتن
    باتن
    براندل حتی!
    کرافت
    ووو
    حسابشون از دستمون دررفته

   • سید حامد محمدی

    2

    0

    سلام اکبر جان
    نمشید رو کامنتت ریپلای کنم. این جا برای آخرین بار میگم.
    اول این که تمام راننده های مورد علاقه من متاسفانه از فرمول یک رفتن و تنها راننده ای که مونده توشون بوتاسه که قطعا طرفدارشم و بالاتر هم گفتم با تمام کاستی هاش ازش حمایت می کنم. حالا میخواد تو کورس رقابت باشه یا میخواد نباشه. نمیدونم چرا این مسئله انقدر تعجب برانگیز و ناباورانه هستش برای دوستان که باور نمیکنند نمیدونم
    دوم این که من نه همیلتون فن هستم نه فتل فن (اینو فکر کنم سومین باره دارم تو کامنت ها میگم) برای من فرقی نداره همیلتون یا فتل اول شه چون به من چیزی نمیرسه. من تنها چیزی که از فرمول یک میخوام رقابته فقط رقابت و هیجان و در حال حاضر تنها چیزی که تو فرمول یک ازش خوشم میاد مسائل فنیشه چون متاسفانه ی چند سالی هستش که رقابت از بین رفته که امیدوارم درست شه.
    در آخر هم بگم که این تحلیل که دوستان میگن نقص داره من قطعا قبول میکنم نقص داره چون هیچ چیزی تو این جهان کامل نیست.
    هدف اصلی این تحلیل بیان تفاوت های دو حادثه است و یاداوری اتفاقات هستش که گفته بشه اون زمان چه اتفاقی افتاده. همین
    موفق باشید

  • داریوش

   8

   10

   اقا اگر امکانش هست بنویسید که کدوم اکانت ها به من دیسلایک دادن
   امکان نداره
   اینجا تعداد همیل فن ها و مرسدس فن هایی که لایک و دیسلایک میکنند اینقدر نیست
   واقعا متاسفم

   • سید علی حسینی

    6

    1

    تعداد بازدید پست بیش از 1000 نفر بوده، همه این افراد کامنت نمیزارن، میان پایین میبینن که دوست دارن به کامنت چه کسی رای + بدن یا رای –

 4. yaser

  17

  34

  میدونین بحث چیه یه اتفاقی افتاده و اکثر راننده های دنیا به غیر از یکی، روزبرگ ،اومدن گفتن که تصمیم اشتباه بوده و اسکای اسپورت و ویلنو دیگه دیگه و الان دیگه صبر همه از این عدم ثبات تصمیم گیری ها لبریز شده که چرا همش به نفع همیلتون و حالا یه عده همیلتون فن بگیم یا بگیم ضد فتل دارن سعی میکنن قضیه رو جمع کنن داداش ها بسه همه عقل شعور دارن خودشون میفهمم دیگه وقتی روس بروان سکوت میکنه دیگه داداش ها بی خیال بریم سراغ فرانسه موفق باشید

 5. داریوش

  12

  27

  اقای حسینی
  لطفا نظرتونو درباره ی این پست بنویسید
  ایا واقعا این تحلیل کامل هست ؟
  اگر اره ، من درک درستی از کلمه ی درست ندارم

  • سید علی حسینی

   18

   0

   نه، تناقضات زیادی وجود داشت، اگر تناقض وجود نداشت این همه جنجال درست نمیشد. دلیل همه این جنجال هارو داخل ویدئو تحلیلی میگم، ربطی هم به راننده خاصی نداره چون کتاب قوانین خالی از جزییات هستش و فقط یه کلیاتی مطرح شده، وقتیکه چنین صحنه ای رخ میده اون هیئت داوران میشینن باهم بحث میکنن که این نمیتونه همیشه درست باشه چون قضاوت شخصی مد نظر نیست باید همه به جای بحث به کتاب قانون مراجعه کنند و با توجه به اون جریمه رو بدن، در همین فصل گرندپری چین جریمه ای به دنیل کویات دادن که مسابقش رو نابود کرد، در واقع خودش مقصر نبود، دوتا مکلارن مقصر بودن و جریمه ای که بهش دادن نسبت به سب و کیمی که اتفاق های تقریبا مشابه در سیلورستون و فرانسه بوده خیلی شدید و وحشتناک بود. دلیل این مسائل همین بحث کردن هاست، اگر رجوع میکردن به کتاب قانونی که جزییات داخلش وجود داشت هیچوقت درگیر چنین روزی نمیشدیم

   • داریوش

    13

    6

    از پاسخ صریح و سریع شما ممنونم

   • mohammad

    6

    5

    من اهل قضاوت نیستم اما این که به کلیات بسنده شده این شائبه بوجود نمیاد که بشه سلیقه ای و یا جانبدارانه قشاوت بشه؟

   • سید علی حسینی

    12

    0

    بله ممکنه،داخل همین گرندپری کانادا، هیئت داورا میگن 3 نفر مخالف بودن با جریمه، این سیستم خیلی معیوبه، باید برای 2021 حتما اصلاحش کنن، 2020 هم اصلاح بشه بازم عالیه

 6. Ferrari7

  11

  30

  در مورد سد کردن mojtaba و مهدی کاملاً درست میگن که از آن گذر میکنیم
  حالا این موضوع که بریدن شی کین وکسب زمان آیا جریمه ندارد؟
  بس کنین دیگه ۱۰۰ تا توجیه از این قبیل نمیتونه دزدی رو توجیه کنه
  این همه اختلاف امتیاز و این همه ترس از یک برد برای چیه؟🤔😡

 7. بهزاد زمانی

  8

  18

  سپاسگزارم جناب محمدی. نکته کلیدی این پست در جمله آخر شما نهفته است:”متاسفانه به نظر می رسد که فتل صحبت خود در رابطه با این موضوع را در مسابقه کانادا فراموش کرده بود.”

 8. Amin

  11

  15

  “او (ورشتپن) از پیست خارج شد و دوباره به آن بازگشت و اگر کیمی به رانندگی در مسیر خود ادامه می داد میان آن ها برخورد پیش می آمد اما این موضوع درست نیست که در این قبیل اتفاقات فرد دیگری که در این حادثه قرار گرفته است بخواهد از مسیر کنار برود.

  اما متاسفانه به نظر می رسد که فتل صحبت خود در رابطه با این موضوع را در مسابقه کانادا فراموش کرده بود”
  تمومه آقا دیگه چه بحثی میشه کرد
  تله متری فتل هم که اومده
  میدونستم قدرت هوادارا زیاده ولی نه اینقدر که بخوان ی سایت رو زیر سوال ببرن
  ی بنده خدایی پست میذاره میگین با فتل مشکل داره،یعنی این سایت هم مشکل داره؟
  تاجایی ک من میدونم هیچ کس صرفا و ب تنهایی ی متنی رو اینجا میذاره و با هم مشورت میکنن!

  • mohammad

   4

   14

   واقعا این ورزش از اون ورزش هاس که دنبال این جیزها باشه؟ دنبال ویدئو چک؟ نکته مهم عدم یکسان بودن قضاوت هاست

   ورزش اتومبیل رانی هست

   بریم سمت ناسکار که از این جیزها نداره

 9. JJ_Formula1

  12

  29

  با حفظ احترام و خسته نباشید باید عرض کنم به نظرم خیلی یک طرفه و خطی به مسئله نگاه شده.
  ممنون میشم تحلیل ها بی طرفانه تر باشه.
  این چند روز صحبت ها انجام شده . من همون روز اول گفتم هنوز هم میگم اگه جای همیلتون و فتل عوض میشد بازم دوس داشتم داورها دست تو نتیجه بازی نبرند. اون اتفاقی که افتاد و ترمزی که همیلتون زد مصداق حرکت خطرناک رو می تونست نداشته باشه. اما خب سلیقه ای هست. سرعت فتل وقتی همیلتون بهش رسید قابل قیاس با سرعت مکس تو ژاپن یا حتی سرعت خود همیلتون تو موناکو نبود.

 10. Mahmoud

  9

  22

  آقای محمدی من نمیخوام بگم شما جانبدارانه پست رو گذاشتین ولی بهتر بود شما اون مصاحبه ها و دلیل داوران و شرح وقایع مسابقه رو مینوشتین و قضاوت رو میذاشتین به عهده ی هوادارا. مثلا اون متن آخر که نوشتین فتل حرف خودش یادش رفته یعنی نظر شما جریمه فتل هست.
  اما من فکر میکنم اون صحنه ی موناکو اگه همیلتون از پیست خارج نمیشد خب احتمال سبقت دنیل هم به وجود نمیومد به قول آقای حسینی توی موناکو ریسینگ لاینو رعایت کنی کسی نمیتونه ازت رد شه و چون همیلتون نتونست ریسینگ لاینو بره دنیلو بست و فکر کنم عمدی بود و دنیلم راه دیگه ای نداشت.
  اما فتل تا قبل اینکه به آینه نگاه کنه عمدی نبوده
  و بعد از آخرین اصلاح فرمان که به چپ بود به آینه نگاه میکنه که دیگه کار از کار گذشته بوده و اگه همون لحظه دقت کنین فتل فرمانو میگیره چپ ولی چون کم هست مشخص نیست توی آنبرد پول پوزیشنم همینقدر فرمانو میگیره چپ.
  به هرحال ممنون.

  • سید حامد محمدی

   7

   4

   با سلام. ممنون از شما
   هدف از این پست در حقیقت بیان تفاوت های حرکت فتل و همیلتون بوده. منتها این که اون مصاحبه ها و باقی تحلیل ها آورده نشده به این دلیل هستش که باقی بچه های سایت تو روز های گذشته این خبر هارو کار کردن و انواع مصاحبه ها از راننده های مختلف رو حالا چه تو سایت و چه تو کانال های شبکه های اجتماعیمون گذاشتن.
   و بازم میگم این که ما تحلیل های مختلف رو خصوصا در رابطه با این حادثه قرار دادیم به این خاطر هستش که یک نظر واحد راجع به این قضیه وجو نداره و این پست هم از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه میکنه که میتونه در نظر شما کاملا غلط بیاد و در نظر دیگر دوستان درست باشه. سید جان هم گفتند که این قانون تناقضات زیادی توش هست که حتما تحلیل کامل ترش رو تو ویدئو تحلیلی مسابقه قرار دادن. و در آخر اینکه بازم میگم من خودم مخالف جریمه ی سباستین بودم.
   موفق باشید

   • Mahmoud

    6

    0

    بازم ممنون از شما به خاطر وقتی که گذاشتین. من اصلا خوشم نمیاد که کاربرا یا هوادارا هی ادمینای سایتو متهم به جانب داری میکنن ولی گاهی طوری پیش میاد که اینجوری به نظر میرسه. درحالی که اینطوری نباید فکر کرد.
    خارج از این بحثا کلا سیّدا این سایتو گرفتنا دمتون گرم.

 11. A.GT86

  11

  16

  کاملا با تحلیلتون موافقم.
  ممنون از شما.
  احساس میکنم دوستان یه مقدار به خاطر دلسوزی شاید بشه گفت برای فراری و سباستین که تلاش زیادی برای برد کردن این حرفارو میزنن! چون حرفایی که توی این تحلیل زده شد کاملا منطقی و با مدرکه!

 12. خداداد مهدوی

  16

  0

  مسئله مهم تر اینه که حجم خیلی زیادی از طرفدارها ازین ورزش رضایت ندارن و این دیگه ورزشی نیست که دوستش داشتیم و با اعتماد به نفس به بقیه معرفی میکردیمش
  نه فقط به خاطر اینکه مرسدس میبره یا همیلتون میبره یا فتب اشتباه میکنه
  من توی پشت نتیجه مسابقه هم گفتم که عملکرد همیلتون توی این مسابقه عالی و بینظیر بود و همینطور عملکرد فتل
  و من داشتم لذت میبردم از تماشای این حجم از هیجان و جذابیت
  و صادقانه بگم اصلا به این فکر نمیکردم که کی قراره ببره چون خیلی مسابقه جذابی بود و بعد مدتها با خودم میگفتم درستخ طرفدار فراری هستم ولی همیلتون هم اگر مسابقه رو ببره قطعا حقش بوده و لذت میبرم از دیدن این مسابقه
  اما همه چیز از بین رفت و تمام هیجان و حس مسابقه توی این دورهای اخر کشته شد و یجوری حتی بقیه راننده ها هم افت کردند توی مسابقه و همیلتون عقب نشست و سباستین ناراحت بود و فراری لکلرک رو کنترل میکرد
  همه چیز یه احساس غلطی داشت و دوست داشتنی نبود و واقعا چیزی نیست که هیچکس از مسابقه بخواد و مردم هم همونجا نشون دادند که رضایت ندارند
  ماهم دیگه از اوضاع این ورزش رضایت نداریم و هر روز تعداد این “ما” بیشتر و بیشتر میشه

  بنظرم خلاصه مسابقه فورمول ای پاریس رو ببینید حتی با اینکه طرفداری تیمی و راننده ای نیستید و اولین بارتونه هیجان رو حس میکنید و رقابت ازاد رو و برخورد هارو
  تمام چیز هایی که توی ورزش دوس داشتنی ما، فورمول یک کشته شده

  بازم میگم اصلا با تعداد برد ها و برتری مرسدس کاری ندارم
  اگر بخوابم منطقی هم باشیم شما اگر احمق و دیوانه باشید با مافیا هم نمیتونید نتیجه بگیرید
  تیم مرسدس بزرگترین مافیایی که داره پشت کار و تلاش و کار درست بودن اعضای تیمشه و تا باشه از این مافیا ها

  • خداداد مهدوی

   9

   0

   برای مثال اساتید تیم ما خیلی واضح بود که میتونستن لکلرک رو اونطوری نگه ندارن و حتی مسابقه رو جذاب تر هم بکنن و خودشون هم بهتر نتیجه بگیرن اما اینکارو نکردن واقعا معلوم نیست چرا چون همه این موضوع رو بدون تمام اون ابزار و اطلاعات استراتژیک تیم ها فهمیدیم ولی اون همه ادم با تجربه و کار بلد توی گاراژ نفهمیدن
   این فراری اگر مافیا هم داشت
   راننده هاشون با اشتباه توی q1 از دست میداد و کل مسابقه به اصطلاح سگ دو میزدن

   مسئله اینه ورزش فورمول یک دچار یه نوع بیماری شده و کی میدونه درست میشه یا نه

  • Hassan Mohebbi

   12

   3

   سلام و خیلی ممنون از تحلیلاتون
   چون نت نداشتم ویدئو رو ندیدم ولی متنتون رو خوندم و سه سوال داشتم.
   در موناکو به فرض که جا برای سبقت بوده و مشکلی نداشته ولی تا جایی که من میدونم بریدن پیچ و کسب زمان جریمه داره و این جریمه رو شامل میشده یا من استباه میکنم؟
   آیا ژاپن و کاندا فرق نداره؟ چون مکس دیواری سمت چپش نبوده ولی اینجا وجود داشته (چاره ای جز اومدن به پیست نداشه)؟
   آلمان رو چی میگید؟

 13. Amir.McLaren

  3

  2

  شباهت بین این صحنه ها باعث جای بحث های زیاد و تفسیر های مختلف میشه. و هرکسی استنباط خودشو داره. ولی نتیجه جریمه نکردن و یا 5 ثانیه جریمه کردن باعث تغییر در نام قهرمان میشه.

 14. rofia

  13

  0

  چيزي كه ميخواستم بگم مربوط به عملكرد از ابتداي فصل فراري تا به اينجاست. من فكر ميكنم مشكلات ماشين فراري خيلي خيلي بيشتر از انچه كه فكرش رو بكنن داره براشون دردسرساز ميشه. اين چندمين هفته ي مسابقه اي هست كه كل تيم و راننده هاش مجبورن بابت ضعف تو اين قسمت، اين حجم از فشار و تنش رو در كل طول آخر هفته تحمل كنن. به عقيده من تا وقتي اين ضعف رو برطرف نكردن انتظار يه نمايش قدرتمند بي جاست. در ضمن خواستم از همه ادمين ها تشكر كنم اين چند روزي مسلما خيلي سرشون شلوغه ما هم كه هي نظر ميديم :))

 15. Nohed81

  10

  5

  قضاوت یطرفه ، رو نمیشه پنهان کرد، داستان همیلتون و مرسدس و داوران دیگه واقعا تابلو شده، و این قضیایا واقعا به این ورزش لطمه جبران ناپذری خواهند زد، امیدورام مسئولان هر چه زودتر دست به کار شوند، و فکری برای این مسابقات انجام بدن، تحلیل دوستان هم کاملا جانبدارنه و دارای اشکال هست، در نهایت اینو بگم که در حال حاضر هر چی همیلتون و مرسدس انجام بدهند، اون درسته، و مخالفت کردن با اونا، تف سر بالاست، موفق باشید

دیدگاه خود را بیان کنید