مکس ورشتپن

33
ملیت
هلند
سن
20
نام تیم
ردبول
محل تولد
اسلت
محل تولد
30-09-1997
تعداد سکو
22
تعداد مسابقات
81
تعداد برد
5
امتیاز کل
670