کاربر

نام کاربر

سید علی حسینی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, مسابقات جهانی استقامت

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

کیسی استونر

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, هاس