مک لارن و مرسدس

پنالتی های بوتاس و آلونسو برای مسابقه ی بریتانیا

فرمول یک ایران - در آستانه ی مسابقه ی گرندپری بریتانیا 2017 ، والتری بوتاس از مرسدس 5 رده و فرناندو آلونسو از مک لارن 30 رده پنالتی دریافت کرد. وال... ادامه ...