فرناندو آلونسو

نشت روغن دلیل کنار رفتن فرناندو آلونسو از تمرین اول اسپانیا

فرمول یک ایران  - هوندا تایید کرد مشکل مخزن روغن در خودرو فرناندو آلونسو باعث شد که او قادر به شرکت در دور اول تمرینی نباشد. آلونسو که در دور گرم کرد... ادامه ...