آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2020

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2020
1قطرلوسیل18 اسفند لغو شده
2اسپانیاخرز14 اردیبهشت
3فرانسهبوگاتی(لمان)28 اردیبهشت
4ایتالیاموجلو11 خرداد
5کاتالونیابارسلونا18 خرداد
6آلمانزاکسنرینگ1 تیر
7هلندآسن8 تیر
8فنلاندکیمی رینگ22 تیر
9چکماساریک(برنو)19 مرداد
10اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ26 مرداد
11بریتانیاسیلوراستون9 شهریور
12سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی23 شهریور
13آراگونموتورلند6 مهر
14تایلندچانگ13 مهر
15ژاپنتوئین رینگ موتگی27 مهر
16استرالیاجزیره فیلیپ4 آبان
17مالزیسپانگ11 آبان
18آمریکاآمریکاس25 آبان
19آرژانتینترماس دو ریو هوندو2 آذر
20والنسیاریکاردو تورمو9 آذر

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2020

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
73الکس مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
12ماوریک وینالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
04آندره دویزیوسوایتالیادوکاتیدوکاتی
09دنیلو پتروچیایتالیادوکاتیدوکاتی
36جوان میراسپانیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
88میگل اولیویراپرتغالتک 3 کی تی امکی تی ام
27ایکر لکونااسپانیاتک 3 کی تی امکی تی ام
53تیتو راباتاسپانیاریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
17یوهان زارکوفرانسهریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
63فرانچسکو باگنایاایتالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
43جک میلراسترالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
21فرانکو موربیدلیایتالیاپتروناس یاماهایاماها
20فابیو کوارتاراروایتالیاپتروناس یاماهایاماها
29آندره یانونهایتالیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
33برد بیندرآفریقای جنوبیردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا
30تاکاکی ناکاگامیژاپنال سی آر هونداهوندا