آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2020

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2021
1قطرلوسیل8 فروردینماوریک وینالس
2قطر2لوسیل15 فروردینفابیو کوارتارارو
3پرتغالپورتیماو29 فروردینفابیو کوارتارارو
4اسپانیاخرز12 اردیبهشتجک میلر
5فرانسهلمانز26 اردیبهشت
6ایتالیاموجلو9 خرداد
7کاتالونیابارسلونا16 خرداد
8آلمانزاکسنرینگ30 خرداد
9هلند آسن6 تیر
10فنلاندکیمی رینگ20 تیر
11استیریاردبول رینگ - اسپیلبرگ24 مرداد
12بریتانیاسیلوراستون7 شهریور
13آراگونموتورلند21 شهریور
14سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی28 شهریور
15ژاپنتوئین رینگ11 مهر
16تایلندچانگ18 مهر
17استرالیافیلیپ آیلند2 آبان
18مالزیسپانگ9 آبان
19والنسیاریکاردو تورمو23 آبان

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2020

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
44پول اسپارگارواسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
12ماوریک وینالساسپانیایاماهایاماها
20فابیو کوارتاراروفرانسهیاماهایاماها
43جک میلراسترالیادوکاتیدوکاتی
63فرانچسکو باگنایاایتالیادوکاتیدوکاتی
36جوان میراسپانیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
88میگل اولیویراپرتغالردبول کی تی ام کی تی ام
33برد بیندرآفریقای جنوبیردبول کی تی ام کی تی ام
17یوهان زارکوفرانسهآلما پرامک ریسینگدوکاتی
89خورخه مارتین اسپانیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
21فرانکو موربیدلیایتالیاپتروناس یاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیاپتروناس یاماهایاماها
32لورنزو ساوادوریایتالیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
27ایکر لکونااسپانیاتک 3 کی تی امکی تی ام
09دنیلو پتروچیایتالیاتک 3 کی تی امکی تی ام
73الکس مارکزاسپانیاال سی آر هونداهوندا
30تاکاکی ناکاگامیژاپنال سی آر هونداهوندا
10لوکا مارینیایتالیااسکای VR46 دوکاتی
23انیا باستیانینیایتالیااسکای VR46 دوکاتی