کاربر

نام کاربر

JJ_Formula1

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, فرمول E

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, دوکاتی