کاربر

نام کاربر

Hassan Mohebbi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو, رپسول هوندا, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

فرمول یک: شوماخر (پدر و پسر)، رزبرگ، پرز، لکلرک و L4NDO. موتورسواری: ولنتینو، دویزیوسو، کوارتارارو، رینز، اولیویرا، دالاپرتا، برد بیندر و مارینی.