فرمول یک ایران – راننده ی ردبول، دنیل ریکاردو می گوید که چیزهای زیادی را از هم تیمی های خود در دوران حرفه اش، سباستین فتل و مکس ورشتپن آموخته است.

در فصل 2014، ریکاردو جایگزین هم وطن بازنشسته اش، مارک وبر و هم تیمی فتل در ردبول شد. در پایان فصل اما همه چیز به مراد راننده ی جوان ردبول رقم خورد و توانست جلوتر از هم تیمی خود، فصل را به پایان ببرد تا فتل تصمیم به ترک تیم بگیرد و به فراری کوچ کند.

بعد از فتل نیز راننده جوان روسیه ای، دنیل کویات به ردبول نقل مکان کرد اما عملکرد ضعیف او در ابتدای فصل 2016، جایگزینی او با مکس ورشتپن را به همراه داشت.

راننده ی استرالیایی درباره ی هم تیمی هایش در ردبول گفت:

 

هم تیمی بودن با سب یا مکس دو نکته ی متفاوت در حرفه ی آن ها است. به همان انداز شما می توانید از هر کدام از آن ها، یاد بگیرید.

دیدن اثر متقابل سب با تیم جالب بود. در حالی که مکس با جوانی، حرارت و نیروی مضاعف آمد و بسیار رانندگی تکنیکی را انجام داده است.

پس آموختن از هر دوی آن ها جالب است.

دوست دارم که هم تیمی های متفاوتی داشته باشم زیرا شما از آن ها چیزهای متفاوتی یاد می گیرید و همین شما را به راننده ی بهتر تبدیل می کند.

 

یک دیدگاه

  1. aidin

    0

    0

    انصافا ورشتپن از کیویت بهتره