تقویم فرمول یک 2017

برای مشاهده جزئیات، بر روی هر گرندپری کلیک کنید.

خودرو

آخرین اخبار خودرو     مجله خودرو ایران 

خبر

آخرین خبرهای فرمول یک    آرشیو 

ایستگاه تحلیل

مسائل تحلیلی فرمول یک    آرشیو 

اف یک فنی

مسائل فنی فرمول یک    آرشیو 

لوئیس همیلتون - مرسدس W08 ، پیست سیلوراستون

اطمینان مرسدس از قانونی بودن سیستم تعلیق خودرو W08

فرمول یک ایران - توتو ولف مدیر تیم مرسدس اذعان کرد، سیستم تعلیق خودرو سال ۲۰۱۷ کاملا منطبق بر قوانین، طراحی و تولید شده است و هیچ گونه شک و تردیدی را به موضوع قانونی بودن این سیستم تعلیق راه نداد. این موضوع ... ادامه ...
T-بال مرسدس W08

T-بال به جای باله کوسه در ماشین مرسدس ۲۰۱۷

فرمول یک ایران - تیم مرسدس اعلام کرده پس از تست T-بال یا بال صلیبی شکل در روز سه شنبه و در پیست سیلوراستون، نتوانسته تصمیم قطعی در مورد استفاده از بال کوسه به عنوان کاور موتور خودرو خود در سال جدید بگیرد. پس... ادامه ...

رویداد بعدی

گرندپری استرالیا

فرمول یک ایران

ویدیو

رسانه ویدیو    آرشیو