فرمول یک ایران – با فرارسیدن گرندپری روسیه، هوندا موتور نسل چهارم جدیدی را در اختیار رانندگان تیم ردبول و تورو روسو قرار داد که منجر به دریافت جریمه 5 رده ای برای مکس ورشتپن، الکساندر آلبون، پیر گسلی و دنیل کویات نیز از جایگاه آخر مسابقه را شروع می کند. به نظر می رسد که هوندا می خواهد قبل از مسابقه خانگی در آماده ترین حالت ممکن ظاهر شود و علاوه بر این پیش از شروع شدن فصل 2020 تمامی آزمون و خطاهای خود را به اتمام برساند.

دیدگاه خود را بیان کنید