Register

5 × 2 =

A password will be e-mailed to you.

موتوجی‌پی ایرانفرانچسکو باگنایا، موتورسوار تیم پرامک دوکاتی، در مصاحبه خود پس از مسابقه موتوجی‌پی اندلوزیا 2020 بیان کرد که عملکرد خوب وی باعث شده حس موتورسوار تراز اول را داشته باشد. او نقص فنی را تنها دلیل نرسیدن به سکو دانست.

بنا بر نتیجه تعیین خط مسابقه، فرانچسکو باگنایا مسابقه اصلی را در رده سوم آغاز کرد. او در ابتدا مسابقه کمی عقب افتاد و در جایگاه پنجم، پشت هم تیمی خود یعنی جک میلر قرار گرفت. اما چندی بعد با سبقت گرفتن از میلر و پشت سر گذاشتن موتورسواران تیم یاماها فکتوری ریسینگ خود را به رده دوم رساند. روند خوب باگنایا تا دور نوزدهم مسابقه ادامه داشت چنانکه فاصله خود را با موتورسوار پشتی یعنی ولنتینو روسی به 2.9 ثانیه رسانده بود. در این دور موتور او با نقص فنی مواجه شد و با خارج شدن دود آبی از اگزوز مجبور به توقف شد.

نقص نفی باعث شد تا باگنایا مسابقه اندلوزیا 2020 را از دست بدهد اما عملکرد خوب وی در طول مسابقه چیزی نبود که مورد بی توجهی قرار گیرد. به خصوص که تیم پرامک دوکاتی هنوز ترکیب خود را برای فصل 2021 مشخص نکرده و ادامه روند مثبت فرانچسکو باگنایا می‌تواند تاثیر مثبتی بر آینده این موتورسوار در این رشته بگذارد.

فرانچسکو باگنایا، پرامک دوکاتی، موتوجی پی اندلوزیا 2020

نقص فنی موتور فرانچسکو باگنایا در موتوجی‌پی اندلوزیا 2020

نظر فرانچسکو باگنایا در رابطه با انتقال به تیم کارخانه دوکاتی

از فرانچسکو باگنایا سوال شد که آیا عملکرد خوب وی در موتوجی‌پی می‌تواند باعث انتقال او به تیم اصلی دوکاتی و جانشینی آندره دویزیوسو شود؟

وی در پاسخ این سوال گفت:

در این موقعیت ما تنها بر سرعت خود در مسابقه تمرکز کردیم و من تنها موتورسوار دوکاتی بود که در مسابقه گذشته رقابت خوبی داشتم. چیزی که الان مد نظر ماست تکرار این عملکرد می‌باشد. قطعا رسیدن به تیم اصلی یک افتخار برای من می‌باشد و موجب خوشحالی من خواهد شد. اما این چیزی نیست که اکنون به آن فکر کنم. چیزی که اکنون در فکر من است، احساس یک موتورسوار تراز اول پس از عملکرد خوبم در مسابقه می‌باشد.

سرعت من در مسابقه مشابه به فابیو کوارتارارو بود. من سعی کردم جک میلر را به سرعت رد کنم و بعد با خون سردی از بقیه سبقت بگیرم. اما در ادامه مجبور به توقف شدم. به نظر من ما می‌توانیم با این حد از تلاش به کوارتارارو برسیم و او را تحت فشار قرار دهیم.