خبر موتوجی پی

آخرین خببرهای و اتفاقات دنیای موتوجی پی و موتورسواری

فابیو کوارتارارو، یاماها، موتوجی‌پی 2021

مسابقه موتوجی‌پی پرتغال 2021؛ پیروزی‌های یاماها ادامه دارد

موتوجی‌پی ایران – در مسابقه موتوجی‌پی پرتغال 2021 ، فابیو کوارتارارو توانست دومین پیروزی فصل خود را بدست آورد. فرانچسکو باگنایا و جوان میر به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. خلاصه ای از اتفاقات مساب... ادامه ...
فابیو کوارتارارو، یاماها، موتوجی پی 2021

تعیین خط موتوجی‌پی پرتغال 2021؛ اولین پول‌پوزیشن برای یاماها

موتوجی‌پی ایران - فابیو کوارتارارو از تیم یاماها فکتوری ریسینگ توانست با ثبت زمان 1:38.862 پیشتاز تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی پرتغال 2021 شود و پول پوزیشن را بدست آورد. خلاصه ای از اتفاقات تعیین خط مسابقه موتوجی... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

تمرین‌های روز جمعه موتوجی‌پی پرتغال 2021؛ پیشتازی باگنایا در دومین تمرین

موتوجی‌پی ایران – در اولین تمرین برگزار شده برای مسابقه موتوجی‌پی پرتغال 2021 ، ماوریک وینالس از تیم یاماها فکتوری ریسینگ توانست با ثبت زمان 1:42.127 مقام اول را بدست آورد. مارک مارکز، قهرمان تیم رپسول هوندا... ادامه ...
فابیو کوارتارارو، یاماها پتروناس، موتوجی‌پی 2020

مسابقه موتوجی‌پی دوحه 2021 ؛ دومین پیروزی یاماها با کوارتارارو

موتوجی‌پی ایران - فابیو کوارتارارو از تیم یاماها فکتوری ریسینگ توانست با کسب جایگاه اول، پیروز مسابقه موتوجی‌پی دوحه 2021 شود. یوهان زارکو و خورخه مارتین به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. خلاصه ای ... ادامه ...
جوان میر، سوزوکی، موتوجی‌پی قطر 2021

روایت ناکامی یاماها پتروناس در موتوجی‌پی قطر 2021

موتوجی‌پی ایران - مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 شروع خوبی برای یاماها پتروناس در فصل جدید نبود. اکنون موتورسواران این تیم درباره علل ناکامی در این مسابقه توضیحاتی بیان کردند. تیم یاماها پتروناس با ترکیب ولنتینو ... ادامه ...
ماوریک وینالس، یاماها فکتوری ریسینگ، موتوجی‌پی 2020

مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 ؛ درخشش وینالس در اولین مسابقه

موتوجی‌پی ایران - در اولین مسابقه از رقابت های فصل 2021 موتوجی‌پی، ماوریک وینالس از تیم یاماها فکتوری ریسینگ توانست پیروز مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 شود. یوهان زارکو و فرانچسکو باگنایا به ترتیب در رده های دوم و... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، پرامک دوکاتی، موتوجی پی اندلوزیا 2020

تعیین‌خط موتوجی‌پی قطر 2021 ؛ اولین پول‌پوزیشن به باگنایا رسید

موتوجی‌پی ایران - در تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 فرانچسکو باگنایا با ثبت زمان 1:52.722 توانست اولین پول پوزیشن فصل را بدست آورد. خلاصه ای از اتفاقات تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 فابیو کوارتارارو ... ادامه ...
پول اسپارگارو ، کی تی ام - جک میلر ، پرامک دوکاتی - میگل اولیویرا ، تک3 کی تی ام - موتوجی پی استیریا یا اتریش 2020

تمرین‌های روز جمعه مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021

موتوجی‌پی ایران - در اولین تمرین برگزار شده برای مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 ، فرانکو موربیدلی با ثبت زمان 1:54.921 در جایگاه اول ایستاد. الکس اسپارگارو و جک میلر به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. ... ادامه ...
مارک مارکز - آرژانتین 2019

مارک مارکز از مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 باز ماند

موتوجی‌پی ایران - پس از معاینه مارک مارکز توسط پزشکان تیم رپسول هوندا، تصمیم بر آن گرفته شد تا این موتورسوار در مسابقه موتوجی‌پی قطر 2021 حضور نداشته باشد. قهرمان تیم رپسول هوندا پس از مصدومیت در اولین مسابق... ادامه ...