لوگوی موتوجی‌پی

انتشار پیش‌نویس تقویم مسابقات موتوجی‌پی 2022

موتوجی‌پی ایران - چندی پیش دورنا پیش نویس تقویم مسابقات موتوجی‌پی 2022 را منتشر کرد. این تقویم شامل بیست و یک مسابقه می‌باشد. فصل 2021 از رقابت های موتوجی‌پی در حال به پایان رسیدن است. در طول این فصل برگزار ... ادامه ...
مارک مارکز، رپسول هوندا، موتوجی‌پی 2020

مسابقه موتوجی‌پی آمریکا 2021؛ پیشتازی مارک مارکز از ابتدا

موتوجی‌پی ایران – مارک مارکز پس از یک شروع خوب در مسابقه موتوجی‌پی آمریکا 2021 موفق به کسب مقام اول شد. فابیو کوارتارارو و فرانچسکو باگنایا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. خلاصه ای از اتفاقات مسا... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

تعیین خط موتوجی‌پی آمریکا 2021؛ اوج‌گیری دوکاتی پس از پیشتازی مارکز

موتوجی‌پی ایران – فرانچسکو باگنایا با ثبت زمان 2:02.781 توانست مقام نخست تعیین خط موتوجی‌پی آمریکا را کسب کند و پول پوزیشن را بدست آورد. خلاصه ای از اتفاقات تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی آمریکا 2021 فابیو کوارتار... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

مسابقه موتوجی‌پی سن‌مارینو 2021؛ برد باگنایا در کنار درخشش باستیانینی

موتوجی‌پی ایران – فرانچسکو باگنایا در مسابقه موتوجی‌پی سن‌مارینو 2021 توانست رده نخست را کسب کند و پیروزی دیگری برای خود و تیمش به ارمغان بیاورد. فابیو کوارتارارو و انیا باستیانینی به ترتیب در رده های دوم و ... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

مسابقه موتوجی‌پی آراگون 2021؛ پیروزی باگنایا در موتورلند

موتوجی‌پی ایران – فرانچسکو باگنایا از تیم دوکاتی با ثبت زمان 41.44:422 در مقام اول قرار گرفت و پیروز مسابقه موتوجی‌پی آراگون 2021 شد. مارک مارکز و جوان میر به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. خلاصه ا... ادامه ...
فرانچسکو باگنایا، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

تعیین خط موتوجی‌پی آراگون2021؛ دوکاتی صدرنشین تعیین خط شد

موتوجی‌پی ایران – فرانچسکو باگنایا از تیم دوکاتی با ثبت زمان 1:46.322 توانست پیشتاز تعیین خط موتوجی‌پی آراگون 2021 شود و پول پوزیشن را کسب کند. خلاصه ای از اتفاقات تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی آراگون 2021 جک میل... ادامه ...
جک میلر، دوکاتی، موتوجی‌پی 2021

تمرین‌های موتوجی‌پی آراگون 2021؛ پیشتازی دوکاتی با جک میلر

موتوجی‌پی ایران – در نخستین تمرین برگزار شده برای مسابقه موتوجی‌پی آراگون 2021 ، مارک مارکز با ثبت زمان 1:48.048 موفق به کسب مقام اول شد. جوان میر و فرانچسکو باگنایا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند... ادامه ...
فابیو کوارتارارو ، یاماها - موتوجی پی موجلو ایتالیا 2021

مسابقه موتوجی‌پی بریتانیا 2021؛ پنجمین پیروزی فابیو کوارتارارو

موتوجی‌پی ایران – در مسابقه موتوجی‌پی بریتانیا 2021 ، فابیو کوارتارارو از تیم یاماها فکتوری ریسینگ توانست مقام اول را بدست آورد. الکس رینز و الکس اسپارگارو به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. خلاصه ا... ادامه ...
پول اسپارگارو، رپسول هوندا، موتوجی‌پی 2021

تعیین‌خط موتوجی‌پی بریتانیا 2021؛ اوج گیری پول اسپارگارو

موتوجی‌پی ایران – در تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی بریتانیا 2021 ، پول اسپارگارو با ثبت زمان 1:58.889 در مقام نخست قرار گرفت و پول پوزیشن را از آن خود کرد. خلاصه ای از اتفاقات تعیین خط مسابقه موتوجی‌پی بریتانیا 20... ادامه ...
فابیو کوارتارارو، یاماها، موتوجی‌پی 2021

تمرین‌های موتوجی‌پی بریتانیا 2021؛ بازگشت کوارتارارو به سکو

موتوجی‌پی ایران – در اولین تمرین برگزار شده برای مسابقه موتوجی‌پی بریتانیا 2021 ، مارک مارکز از تیم رپسول هوندا موفق شد با ثبت زمان 2:00.941 در مقام نخست قرار گیرد. الکس اسپارگارو و فابیو کوارتارارو موتورسوا... ادامه ...