چالش رانندگان؛ ردبول، مکس ورشتپن و الکس البون

فرمول یک ایران – رانندگان هر تیم فرمول یک طی مسابقه ای ویدیویی معلومات خود را در مورد گذشته این ورزش محک می زنند که با عنوان “چالش رانندگان” به همراه زیرنویس فارسی در اختیار شما قرار می گیرد. چهارمین قسمت این برنامه همراه رانندگان تیم ردبول، مکس ورشتپن و الکس البون هستیم.

  دانلود فایل ویدیویی

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید