کاربر

نام کاربر

Ali🦁1

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

تیم مورد علاقه

ردبول

بیوگرافی کاربر

For me, Max is the best and fastest driver in the world. We will become world champions along with the Orange Army. 🦁🧡