فرمول یک ایران – توتو ولف مدیر تیم فرمول یک مرسدس بیان کرده است که استبان اکون دیگر هیچگونه نقشی در این تیم نخواهد داشت و با توجه به اینکه او راننده شبیه ساز آنهاست اطلاعات زیادی از خودرو و نحوه توسعه آن دارد و حال یک راننده تحت تملک رنو می باشد دیگر نباید از او برای جلسات ساخت و توسعه خودروی سال آینده استفاده کرد حتی در همین فصل هم نقش او قدم به قدم محو می شود.

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید