فرمول یک ایرانلوئیس همیلتون حس میکند پیشرفت ذهنی بسیار زیادی پس از حادثه ی برخورد با هم تیمی اش نیکو روزبرگ در پیست اسپانیا داشته است.

همیلتون 43 امتیاز با قهرمانی فصل فاصله داشت که در اختیار روز برگ است اما با پیروزی 4 مسابقه از 5 مسابقه اخیر این فاصله را تنها به یک امتیاز رسانده است.

آخرین پیروزی همیلتون در پیست خانگی همیلتون یعنی سیلوراستون بدست آمد که روزبرگ نیز به جایگاه دوم دست یافته بود پیش از آنکه بخاطر تخلف رادیویش به جایگاه سوم فرستاده شود .

همیلتون گفت:

 

این حس فوق العاده ای است که در جلوی هوادارانت در کشور خود پیروز شوی من از آن برد خوشحال هستم و به آینده نگاه میکنم و صحبت های مثبت را مد نظر قرار خواهم داد برای مسابقه های بعدی .

بعد از تصادف بارسلونا من توانستم این سطح فکری خوب را بدست اورم و اکنون آن آتش درونم را حس میکنم.

البته من هم مثل هر کس دیگر روز های خوب و بد دارم اما در هر صورت من میتوانم نکات منفی را در مواقع نیاز به مثبت تبدیل کنم.

من احساس سرزندگی دارم احساس قدرت و احساس اعتماد بنفس، پیش به سوی مجارستان…

 

لوئیس همیلتون چهار بار در بوداپست برنده مسابقه بوده است در سال های 2007 ، 2009 ، 2012 ، 2013

او در توضیح گفت:

این پیستی است که به دلایلی همیشه با سبک رانندگی من همخوانی دارد و من هواداران بسیاری آنجا دارم من نمیتوانم برای بودن در آن پیست صبر کنم.

البته در چند سال گذشته من بهترین عملکردم را در بوداپست نداشتم اما من میدانم که سرعت لازم را دارم پس من این بار میروم تا ورق را برگردانم!

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید