فرمول یک ایران – با توجه به اینکه سرجیو پرز راننده مکزیکی تیم ریسینگ پوینت که در سال 2014 به این تیم(فورس ایندیا) پیوسته بود، با یک قرار داد 3 ساله به ادامه کار خود با این تیم تا سال 2022 می پردازد حال بنا به شواهد منتشر شده طبق قرارداد وی اگر او پیشنهادی از سه تیم برتر داشته باشد می تواند از این قرارداد آزاد شود و به آن تیم ها بپیوندد.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید