فرمول یک ایران – مدیر تیم ردبول، کریستین هورنر اذعان کرد که با توجه به تست امروز هالو، رای مثبتی به این طرح فراری نخواهند داد.

نوع بروزرسانی شده‌ ای از هالو طی تمرین‌ های جمعه در سیلوراستون توسط فراری آزمایش شد اما سباستین فتل نارضایتی خود را از این نوع هالو به دلیل کم کردن میدان دید راننده اعلام کرد.

فیا به دنبال طرحی برای افزایش امنیت سر راننده برای سال 2017 است و به تیم‌ها اعلام کرده است که احتمال قطعی شدن طرح هالو وجود دارد. تصمیم قطعی تا انتهای ماه جولای گرفته می‌شود.

تیم ردبول نیز طرح هالو را در تست امروز سیلوراستون مورد آزمایش قرار داد و  مدیر ردبول در این باره اظهار کرد:

من شخصا یکی از طرفداران هالو نیستم و فکر نمی کنم این طرح مناسب باشد.

من ترجیح می دم که زمان بر روی تحقیقات درست صرف شود، به جای عجله در طرحی که ممکن است عواقب دیگری داشته باشد. بنابراین من طرفدار هالو و محدودیت های این طرح نیستم.

من قطعا در این لحظه به این طرح رای منفی خواهم داد.

ردبول اما طرحی متناوب را به نام آیرواسکرین گسترش داده است که کار خود را در تمرینات روسیه‌ و در اوایل این فصل آغاز کرده است، اما تیم ردبول سرمایه گذاری بر این طرح را بعد از اعلام کردن آمادگی بیشتر هالو برای سال 2017 توسط فیا متوقف کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید