فرمول یک ایران – مکس ورشتپن از رده پنجمی که در تعیین خط گرندپری بحرین برای ردبول به دست آورد راضیست و معتقد است که تعیین خط می توانست بدتر از این باشد. ورشتپن سختی زیادی کشید تا خودش را از ماشین های میانه در تعیین خط جدا کند ولی در پایان کار توانست با اختلافی 0.005 ثانیه ای بالاتر از مگنوسن در رده پنجم قرار بگیرد.

تا به اینجا آخرهفته سختی برای تیم بوده است، ورشتپن از اینکه فردا مسابقه را در رده پنجم شروع خواهد کرد خرسند است. او می گوید:

تعیین خط خیلی سخت بود. خوشحالم که قرار است از رده پنجم شروع کنم، چون می توانست خیلی بدتر باشد. قبلش نمی دانستم که چه انتظاری باید از تعیین خط داشته باشم، زیرا موقعیت خود را نمی دانستم.

تا به همینجا در کل آخرهفته با بالانس خودرویم سر و کله زدم و هنوز از آن راضی نیستم. در تعیین خط هم همین گونه بود. همه چیز را امتحان کرده ایم ولی راه حلی نیافته ایم. بهترین کاری که از دستمان بر می آمد را انجام دادیم ولی هنوز نمی توانیم از چیزی که امروز به نمایش گذاشتیم راضی باشیم.

ورشتپن در طول این آخرهفته بسیار درباره سرعتی که ردبول با لاستیک های مدیوم از خودش نشان داده صحبت کرده است ولی الان او می گوید که فعلا نمی خواهد راجع به آن فکر کند. ورشتپن ادامه داد:

درست است، ولی با تعادل امروز، نمی خواهم درباره آن صحبت کنم، خوشحالم که از رده پنجم شروع می کنم. فردا خواهیم دید که ماشین چگونه جواب می دهد.

این آخر هفته نمی توانیم از لاستیک های سافت کار بکشیم، پس امیدوارم که ترکیب مدیوم رقابتی تر باشد.

پیر گسلی - بحرین 2019

پیر گسلی – بحرین 2019

برای ورشتپن روز خوبی نبود، ولی در مقایسه با پیر گسلی که 13ام شد قابل مقایسه نبود. این راننده فرانسوی موفق نشد که در استرالیا ردبول را به مرحله اول تعیین خط برساند و امروز هم نتوانست به این مهم دست یابد. گسلی می گوید:

از شروع این آخرهفته، ما مشکل داشتیم، مخصوصا با عقب، خیلی چیزها را امتحان کردیم ولی نتوانستیم ماشین را بهتر کنیم. این آخرهفته واقعا احساس راحتی نمی کنم. چرخم خیلی تکان می خورد، به گونه ای قابل پیش بینی نبود.

نتوانستم همه چیز را جور کنم و وقتی مثل الان کار نزدیک می شود، شش صدم از دست دادم و خیلی برایم سنگین تمام شد.

گسلی وقتی که در تورو روسو بود بهترین آخر هفته اش را در همین بحرین داشت، ششمی در تعیین خط و چهارمی در مسابقه. ولی او ادعا می کند که ردبول نمی گذارد او طوری که می خواهد مسابقه دهد. پیر گسلی در این باره می گوید:

سال قبل واقعا این حس را داشتم که هر کاری که می خواهم می توانم با ماشین در بحرین انجام دهم.

در حال حاضر، طوری که می خواهم نمی توانم مسابقه بدهم. همانطور که گفتم، به گونه ای غیرقابل پیش بینی است، پس بعضی مواقع می پیچم ولی هیچ اتفاقی نمی افتد، پیچ بعدی می پیچم و عقب ماشین را از دست می دهم.

پس فعلا غیر قابل پیش بینی است. در تعیین خط چیزی را امتحان کردیم ولی جوابی نگرفتیم. به کمی زمان بیشتر نیاز دارم تا با مهندسانم ببینم که چه کاری می توانیم انجام دهیم که پایدارترش کنیم تا حداقل بتوانم پیش بینی کنم که چه اتفاقی قرار است بیافتد.

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید