کاربر

نام کاربر

الف ی برگشت خورده

رشته مورد علاقه

فرمول یک, مسابقات جهانی استقامت

راننده مورد علاقه

نیکو روزبرگ

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

طرفدار خیلی از راننده ها هستم ولی بیشتر از همه، طرفدار تمام رانندگان مرسدس الالخصوص لوییس همیلتون و نیکو روسبرگ ؛ از بهترین و شایسته ترین راننده های فرمول یک