فرمول یک ایرانمکس ورشتپن و لوییس همیلتون طی مصاحبه هایی بیان کردند که قوانین جدید تفاوتی در سبقت گیری ایجاد نکرده و این امر همچنان سخت است.

همیلتون با وجود آسیبی که به کف ماشینش وارد شده بود تمام مسابقه را پشت هم تیمی خود و در رده دوم سپری کرد‌. او در رده دومی خود به سر می برد و توسط مکس تحت فشار بود. در ۱۰ دور پایانی ورشتپن به همیلتون رسید ولی نمی توانست به اندازه ای نزدیک شود که اقدام به سبقت گیری کند.

ناگهان او دچار اشتباهی شد و دیگر نتوانست تا انتها کاری را برای کسب رتبه دومی صورت دهد. وقتی از مکس درباره تغییر قوانین از جمله باله ها و راحت تر شدن سبقت گیری سوال شد او با تمسخر جواب داد:

از والتری بپرسید که وقتی کسی را دنبال می کرده چه حسی داشته است!

در تقلا برای عبور از لوییس بودم اما عبور بسیار سخت بود. وقتی به نزدیکی ماشین جلویی می رسید و می خواهید اقدام به سبقت گیری کنید ماشین دچار آشفتگی می شود.

لوئیس همیلتون، سباستین فتل و مکس ورشتپن - استرالیا 2019

لوئیس همیلتون، سباستین فتل و مکس ورشتپن – استرالیا 2019

همیلتون نیز در تایید سخنان ورشتپن گف :

هیچ تغییری نسبت به قبل ایجاد نشده است.

وقتی که از پیشتاز مسابقه درباره اینکه قوانین جدید در عبور وی از ماشین های لپی کمکی کرده یا نه، جواب داد:

من به اندازه کافی به ترافیک نزدیک نمی شدم تا تفاوت را متوجه شوم.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید