موتوجی پی ایراندنیلو پتروچی در روز سوم و پایانی تست پیش فصل موتوجی پی 2019 در سپانگ، با ثبت زمان 1:58.239 به طور غیررسمی رکورد پیست را شکست اما نکته ی جالب قرار گیری چهار موتور دوکاتی در رده های بالایی جدول است.

زمان به ثبت رسیده ی موتورسوار تازه وارد دوکاتی، 0.6 ثانیه بهتر از رکورد قبلی به ثبت رسیده توسط خورخه لورنزو با همین موتور دوکاتی در تست های زمستانه فصل گذشته است. او همچنین پس از ثبت این زمان در پیچ پنجم تصادفی داشت که آپدیت فلپ آیرودینامیکی جلوی موتورش را از بین برد. دو موتورسوار پرامک دوکاتی، فرانچسکو باگنایا و جک میلر با اختلاف اندک نسبت به پتروچی در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. هم تیمی پتروچی، آندره دویزیوسو نیز خود را به 0.299 ثانیه ای او در مکان چهارم رساند.

الکس رینز - تست موتوجی پی 2019 ، سپانگ

الکس رینز – تست موتوجی پی 2019 ، سپانگ

یاماها نیز مانند دوکاتی با فلپ جلوی موتور جدید به روز پایانی تست آمد و ماوریک وینالس با این آپدیت در مکان پنجم پشت سر ایتالیایی ها قرار گرفت. ولنتینو روسی و مارک مارکز نیز زمان های دهم و یازدهم را به ثبت رساندند و موتورسوار رپسول هوندا مانند روزهای گذشته، دورهای زیادی را به دلیل دوره ی ریکاوری اش به ثبت نرساند. موتورسوار سوزوکی، الکس رینز که در هر دو روز تست در مکان دوم قرار داشت، در روز پایانی رده دوازدهم را بدست آورد.

جدول روز پایانی تست موتوجی پی سپانگ 2019:

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1دنیلو پتروچیدوکاتی1:58.239
2فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+0.063
3جک میلرپرامک دوکاتی+0.127
4آندره دویزیوسودوکاتی+0.299
5ماوریک وینالسیاماها+0.405
6کال کراچلوال سی آر هوندا+0.541
7الکس اسپارگاروآپریلیا+0.783
8فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.902
9تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+0.909
10ولنتینو روسییاماها+0.916
11مارک مارکزرپسول هوندا+0.931
12الکس رینزسوزوکی+0.941
13استفان بردلرپسول هوندا+1.129
14تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+1.246
15جوان میرسوزوکی+1.247
16فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها+1.258
17یوهان زارکوکی تی ام+1.401
18پول اسپارگاروکی تی ام+1.512
19میگل اولیویراتک3 کی تی ام+1.710
20کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+2.139
21حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+2.527
22سیلوین گینتولیسوزوکی+2.751
23بردلی اسمیتآپریلیا+2.756
24میکا کالیوکی تی ام+2.781
25موتور تست یاماها2یاماها+3.004
26موتور تست یاماها1یاماها+3.480

 تقویم موتو جی پی ۲۰۱۹

دیدگاه خود را بیان کنید