موتو جی پی

آخرین خبرهای موتوجی پی والنسیا

برنامه ی موتو جی پی 2016

POSگرندپریپیستتاریخبرنده سال گذشته
8هلندآسن 4 - 6 تیرولنتینو روسی
9آلمانزاکسنرینگ25 - 27 تیرمارک مارکز
10اتریشردبول-اسپیلبرگ22 - 24 مرداد-
11چکبرنو29 - 31 مردادخورخه لورنزو
12بریتانیاسیلوراستون12 - 14 شهریورولنتینو روسی
13سن مارینومارکو سیمونچلی19 - 21 شهریورمارک مارکز
14آراگونموتورلند2 - 4 مهرخورخه لورنزو
15ژاپنتوئین موتجی23 - 25 مهردنی پدروسا
16استرالیاجزیره فیلیپ30مهر-2آبانمارک مارکز
17مالزیسپانگ7 - 9 آباندنی پدروسا
18والنسیاوالنسیا21 - 23 آبانخورخه لورنزو

آخرین خبرها

خبرهای موتو جی پی