آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2017

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2017
1قطرلوسیل6-3 فروردینماوریک وینالس
2آرژانتینریو دو ژانیرو20-18 فروردینماوریک وینالس
3آمریکاآمریکاس3-1 اردیبهشتمارک مارکز
4اسپانیاخرز17-15 اردیبهشت
5فرانسهلمان31-29 اردیبهشت
6ایتالیاموجلو14-12 خرداد
7کاتالونیابارسلونا21-19 خرداد
8هلندآسن4-2 تیر
9آلمانزاکسنرینگ11-9 تیر
10چکبرنو15-13 مرداد
11اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ22-20 مرداد
12بریتانیاسیلوراستون5-3 شهریور
13سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی19-17 شهریور
14آراگونموتورلند30مهر-2آبان
15ژاپنتوئین موتجی23-21 مهر
16استرالیاجزیره فیلیپ30-28 مهر
17مالزیسپانگ7-5 آبان
18والنسیاوالنسیا21-19 آبان

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2017

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
26دنی پدروسااسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
25ماوریک وینیالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
4آندره دویسیوزوایتالیادوکاتیدوکاتی
99خورخه لورنزواسپانیادوکاتیدوکاتی
29آندره یانونهایتالیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
5یوهان زارکوفرانسهتک 3 یاماها یاماها
94یوناس فولگرآلمانتک 3 یاماها یاماها
8هکتور باربرااسپانیاآوینتیا ریسینگدوکاتی
76لوریس بازفرانسهآوینتیا ریسینگدوکاتی
9دنیلو پتروچیایتالیااوکتو پراماک یاکنیچدوکاتی
45اسکات ردینگانگلیساوکتو پراماک یاکنیچدوکاتی
17کارل آبراهامجمهوری چکآسپاردوکاتی
19الوارو بائوتیستااسپانیاآسپاردوکاتی
22سم لوزانگلیسآپریلیا ریسینگآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگآپریلیا
38بردلی اسمیتانگلیسردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
43جک میلراسترالیامارک وی دی اس ریسینگهوندا
53تیتو راباتاسپانیامارک وی دی اس هوندا
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا