آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2020

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2019برنده سال 2020
1قطرلوسیل18 اسفند آندره دویزیوسو لغو شده
2اسپانیاخرز14 اردیبهشت مارک مارکز
3فرانسهبوگاتی(لمان)28 اردیبهشت مارک مارکز
4ایتالیاموجلو11 خرداد دنیلو پتروچی
5کاتالونیابارسلونا18 خردادمارک مارکز
6آلمانزاکسنرینگ1 تیرمارک مارکز
7هلندآسن8 تیرماوریک وینالس
8فنلاندکیمی رینگ22 تیر-
9چکماساریک(برنو)19 مردادمارک مارکز
10اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ26 مردادآندره دویزیوسو
11بریتانیاسیلوراستون9 شهریورالکس رینز
12سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی23 شهریورمارک مارکز
13آراگونموتورلند6 مهرمارک مارکز
14تایلندچانگ13 مهرمارک مارکز
15ژاپنتوئین رینگ موتجی27 مهرمارک مارکز
16استرالیاجزیره فیلیپ4 آبانمارک مارکز
17مالزیسپانگ11 آبان ماوریک وینالس
18آمریکاآمریکاس25 آبانالکس رینز
19آرژانتینترماس دو ریو هوندو2 آذرمارک مارکز
20والنسیاریکاردو تورمو9 آذرمارک مارکز

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2020

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
73الکس مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
12ماوریک وینالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
04آندره دویزیوسوایتالیادوکاتیدوکاتی
09دنیلو پتروچیایتالیادوکاتیدوکاتی
36جوان میراسپانیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
88میگل اولیویراپرتغالتک 3 کی تی امکی تی ام
27ایکر لکونااسپانیاتک 3 کی تی امکی تی ام
53تیتو راباتاسپانیاریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
17یوهان زارکوفرانسهریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
63فرانچسکو باگنایاایتالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
43جک میلراسترالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
21فرانکو موربیدلیایتالیاپتروناس یاماهایاماها
20فابیو کوارتاراروایتالیاپتروناس یاماهایاماها
29آندره یانونهایتالیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
33برد بیندرآفریقای جنوبیردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا
30تاکاکی ناکاگامیژاپنال سی آر هونداهوندا