آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2019

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2018برنده سال 2019
1قطرلوسیل17-19 اسفند 97آندره دویزیوسوآندره دویزیوسو
2آرژانتینترماس دو ریو هوندو9-11 فروردین 98کال کراچلومارک مارکز
3آمریکاآمریکاس23-25 فروردین 98مارک مارکزالکس رینز
4اسپانیاخرز13-15 اردیبهشت 98مارک مارکزمارک مارکز
5فرانسهبوگاتی(لمان)27-29 اردیبهشت 98مارک مارکزمارک مارکز
6ایتالیاموجلو10-12 خرداد 98خورخه لورنزودنیلو پتروچی
7کاتالونیابارسلونا24-26 خرداد 98خورخه لورنزومارک مارکز
8هلندآسن7-9 تیر 98مارک مارکزماوریک وینالس
9آلمانزاکسنرینگ14-16 تیر 98مارک مارکزمارک مارکز
10چکماساریک(برنو)11-13 مرداد 98آندره دویزیوسومارک مارکز
11اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ18-20 مرداد 98خورخه لورنزوآندره دویزیوسو
12بریتانیاسیلوراستون1-3 شهریور 98برگزار نشدالکس رینز
13سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی22-24 شهریور 98آندره دویزیوسومارک مارکز
14آراگونموتورلند29-31 شهریور 98مارک مارکزمارک مارکز
15تایلندچانگ12-14 مهر 98مارک مارکزمارک مارکز
16ژاپنتوئین رینگ موتجی26-28 مهرمارک مارکزمارک مارکز
17استرالیاجزیره فیلیپ3-5 آبان 98ماوریک وینالسمارک مارکز
18مالزیسپانگ10-12 آبان 98مارک مارکزماوریک وینالس
19والنسیاریکاردو تورمو24-26 آبان 98آندره دویزیوسومارک مارکز

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2019

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
99خورخه لورنزواسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
12ماوریک وینالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
04آندره دویزیوسوایتالیادوکاتیدوکاتی
09دنیلو پتروچیایتالیادوکاتیدوکاتی
36جوان میراسپانیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
88میگل اولیویراپرتغالتک 3 کی تی امیاماها
55حافظ سیّارینمالزیتک 3 کی تی امیاماها
53تیتو راباتاسپانیاریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
17کارل آبراهامجمهوری چکریل اوینتیا ریسینگدوکاتی
63فرانچسکو باگنایاایتالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
43جک میلراسترالیاآلما پرامک ریسینگدوکاتی
21فرانکو موربیدلیایتالیاپتروناس یاماهادوکاتی
20فابیو کوارتاراروایتالیاپتروناس یاماهادوکاتی
29آندره یانونهایتالیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگ گرزینیآپریلیا
05یوهان زارکوفرانسهردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا
30تاکاکی ناکاگامیژاپنال سی آر هونداهوندا