فرمول یک ایران – ممکن است  هنگامی که صحبت از تغییرات در خودروی فرمول یک می شود، تغییراتی بنیادی یا بزرگ را متصور شوید. ولی از آن جایی که رقابت در مقیاس صدم ثانیه شکل می گیرد، تغییرات جزئی ایفای نقش می کنند.

فراری آپدیت هر دو باله جلو و عقب خود را به گرندپری اروپا در باکوی آدربایجان آورده بود.  هرچند این آپدیت به اندازه کافی برای شکست دادن مرسدس خوب نبود، اما پودیم بدون دردسر را برای فراری و سباستین فتل به همراه داشت.

فراری باله جلوی جدید خود در باکو را بر اساس باله‌ای که اولین بار در روسیه استفاده کرده‌بود و همچنین در کانادا نیز مورد استفاده قرار گرفته‌بود، معرفی کرد.

تفاوت اصلی جایی بود که به جای سه قطعه کوچک فلپِ (فلپ قطعه ای است که در صنایع هوایی برای افزایش نیروی لیفت‌(Lift) و در خودروی فرمول یک برای تولید نیروی دانفورس (Downforce) به کار می‌رود) وتری‌شکل‌(Chord Flap) ‌به دو قطعه، که در اندازه متفاوت بودند و از همه فضای مجاز ذکر شده در قوانین استفاده نمی‌کرند، مجهز شده‌بود.

در نتیجه فراری دانفورس کمتری در اختیار داشت اما در عوض نیروی درگ وارد شده به خودرو کاهش یافته‌بود که برای پیست سریع باکو مناسب بود.

همچنین برای برقراری تعادل بین باله جلو و عقب، آن ها از باله عقب با داونفورس پایین استفاده کردند.

صفحه اصلی جدید و فلپ از زاویه کمتری برخوردار بودند که باعث کاهش برخورد با هوا می شد و با توجه به کم شدن گیل ها (Gills) (گیل شیارهایی بر روی اندپلیت گفته می شود که در تولید دانفورس موثرند) بر روی اندپلیت (Endplate) (اندپلیت صفحات عمودی متصل به باله هستند)، به افزایش سرعت در مستقیمی بلند باکو کمک می کرد.