فرمول یک ایران – دیوار قهرمانان فرمول یک: نایجل منسلنلسون پیکهآلن پراستآیرتون سنا که در پیست استرویل پرتغال کنار هم بر روی دیوار نشسته‌اند.

این عکس مربوط به سال 1986 است. آن سال به مسابقات لقب فاجعه مطلق داده شد. در انتها پراست بواسطه ترکیدن لاستیک منسل در آدلاید در حالیکه پیشتاز بود، توانست قهرمان شود. هم تیمی منسل در ویلیامز، یعنی پیکه نیز برای یک پیت استاپ احتیاطی از پیست خارج شده بود.

طرز نشستن این قهرمانان بر روی دیوار توسط برنی اکلستون که در آن زمان مدیر پیستهای فرمول یک بود، تنظیم شده است.

یک دیدگاه

  1. TRANS AM

    3

    1

    تمامی این رانندگان از با استعداد ترین های زمان خود بودند اما در بین این اسطوره ها نلسون پیکه برزیلی از بقیه باهوش تر بود . او با استفاده از هوش سرشارش سه بار قهرمان فرمول یک شد. در حالیکه در مقایسه با امروز بطور مثال رانندهُ با استعدادی مثل فرناندو آلونزو علیرغم شایستگی هایش سالهاست ( از سال ۲۰۰۶) که به موفقیتی دست پیدا نکرده است.

دیدگاه خود را بیان کنید