کاربر

نام کاربر

TRANS AM

رشته مورد علاقه

فرمول یک

بیوگرافی کاربر

سر کسی را به درد نمیاورم.شانس این را داشتم که در نوجوانی شاهد برگزاری اولین دوره رالی لندن _ سیدنی ( سال ۱۹۶۸ ) باشم که در آن خودروهایی با تجهیزات کامل مسابقات رالی , در طول مسیر ۱۶۰۰۰ کیلومتری از انگلیس تا استرالیا از برخی شهرهای ایران (از جمله شهر ما) هم عبور کردند و تقریباً از همان وقت پیگیر مسابقات اتومبیلرانی و بعدها F1 شدم.