فرمول یک ایران – اگر نیکی لائودا مسئول تیم ردبول بود، برای گرندپری موناکو موتور ارتقاء یافته را در اختیار دنیل ریکاردو می گذاشت چون به عقیده ی لائودا او بهترین راننده ی ردبول است.

با وجود این که هفته ی پیش مکس ورشتپن به خاطر بردن اولین مسابقه اش در اسپانیا تبدیل به تیتر اول بیشتر روزنامه ها شد، لائودا معتقد است ریکاردو هنوز هم می تواند بیشترین کارایی را برای ردبول داشته باشد.

به همین دلیل لائودا می گوید اگر قرار باشد که رنو موتور ارتقاء یافته ای برای موناکو به ردبول بدهد، آن موتور باید برای ریکاردو باشد.

لائودا بیان کرد:

برای من موقعیت فعلی کاملا واضح و قابل درک است، ردبول باید موتور جدید را به دنیل بدهد.

البته باید بگویم که با وجود پیروزی در اسپانیا، آن هم در 18 سالگی، آینده از آن مکس ورشتپن است.

عملکرد مکس در اسپانیا فوق العاده تاثیر گذار بود، اما با وجود تمام سر و صدایی که به خاطر پیروزی اش ایجاد شد، شما نمی توانید این مسئله را انکار کنید که ریکاردو هنوز هم بهترین راننده ی ردبول باقی می ماند.

همچنین او تجربه ی بیشتری نیز دارد که در موناکو بسیار مفید است.

دیدگاه خود را بیان کنید