ویدیو؛ معرفی پیست فرمول E بوینس آیرس

موتور اسپرت ایران – در این ویدیو پیست خیابانی بوینس آیرس برای مسابقات فرمول E از درون ب ام و i8 سیفتی‌کار فرمول E معرفی شده است.

  دانلود فایل ویدیویی