فرمول یک ایران – برنی اکلستون پیشنهاد خود را زمانی که گروه استراتژی در ژنو گرد هم آمدند، برای ساده سازی قوانین فرمول یک بیان کرد.

اکلستون بیان کرد که این ورزش بیش از حد کنترل شده است، به خصوص در مورد هر چیزی که به یورش و حمله ی راننده ها مربوط می شود، به عنوان مثال همانند حرکت حین ترمزگیری که مکس ورشتپن انجام داد.

او گفت:

به طور کلی ما به یک دید و نگرش خوب نیاز داریم. قوانین و مقررات زیادی وجود دارد و امروزه در فرمول ۱ به وکیل ها و دکترهای زیادی نیاز داریم.

برنی اکلستون بیان کرد که چارلی وایتینگ، مسئول نوشتن قوانین فیا باید از ابتدا شروع به نوشتن قوانین بکند. او اذعان کرد:

شما نمی توانید یک خانه ی قدیمی را تعمیر کنید، بهترین راه خراب کردن خانه و شروع به ساخت آن می باشد، ما به اندازه ی کافی صبر کردیم.

برنی اکلستون معتقد است که تهدید به پنالتی، فقط زیبایی مسابقه را کم می کند، او اضافه کرد:

من فکر می کنم که قانون اصلی ما این است، مسابقه ندهید، هر کاری دوست دارید بکنید فقط مسابقه ندهید چون این آنچه که راننده می تواند یا نمی تواتد انجام بدهد را از او می گیرد، پس زمانی که آنها در حال رانندگی هستند گیج می شوند که چه کاری می توانند انجام بدهند و چه کاری اجازه ندارند. این واقعا مسخره است.

اگر شما و من در حال تماشای مسابقه باشیم و تصمیم گیرنده ما باشیم، شما ممکن است بگویید که این اشتباه است که آنها مسابقه بدهند و من می گویم که آنها مرد مسابقه هستند، باید بگذاریم مسابقه بدهند.

اگر من سعی کردم که راه شما را سد کنم، این به شما و توانایی شما بستگی دارد که بتوانید از من بگذرید، و اگر راننده ای به دلیل رانندگی خطرناک، سبب تصادف شود، آن موقع او سزاوار مجازات می باشد.

برنی اکلستون و توتو ولف

برنی اکلستون و توتو ولف

اکلستون همچنین با راننده هایی که از این دست قوانین ضربه خوردند مثل فرناندو آلونسو و جنسن باتن که بیان کردند که استانداردها با توجه به محدودیت حرکت در حین ترمز گیری کم شده است، احساس همدردی کرد. او افزود:

جهان در حال تغییر است، شما باید نگرش بقیه را هم درنظر بگیرید، وقتی راننده ها به پیست می روند، آنها برای مسابقه دادن می روند. من زمان خالی زیادی ندارم اما می خواهم که چند مسابقه قدیمی را ببینم تا دید من در رابطه با این مسائل بیشتر باز شود.

بسیاری از مدیران تیم که از اعضای گروه استراتژی هستند با پیشنهاد برنی اکلستون موافق هستند. در این مورد توتو ولف بیان کرد:

من و به نظرم بسیاری از ما، با پیشنهاد اکلستون موافق هستیم و باید قوانین فرمول یک ساده تر شوند.

این برای بسیاری از طرافدارها پیچیده است که چرا بعضی مواقع پنالتی داده می شود و بعضی مواقع خیر، همینطور این تصمیم را برای ناظران و چارلی سخت می کند، به نظرم بهترین راه، آسان کردن قوانین می باشد.

ایمنی در فرمول یک از اهمیت بالایی برخوردار است و به نظر قوانین چارلی نیز برای همین ایمنی می باشد.

اما ما فقط باید بشینیم و فکر کنیم که چطور قوانین را ساده کنیم بدون آنکه خطر و ریسکی برای راننده ها داشته باشد، اگر ما هم اکنون شروع کنیم، خیلی زود آن تبدیل به یک دستاورد می شود.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید