خلاصه مرحله تعیین خط فرمول یک بلژیک 2020

فرمول یک ایران – تعیین خط فرمول یک بلژیک با یک دو مرسدس به پایان رسید و خبری هم از باران نبود. لوئیس همیلتون در هر سه مرحله تعیین خط سریع تر از هم تیمی خود بود.

امروز بدترین روز فراری بود و هر دو ماشین آن ها در مرحله دوم و در جایگاه های 13 و 14 حذف شدند. تنها ماشینی که در این مرحله از آن ها کندتر بود، جورج راسل در ویلیامز بود.

دیدگاه خود را بیان کنید