فرمول یک ایران – مدیر پیشین آیرتون سنا می گوید که درست پیش از آنکه هوندا از فرمول یک کناره گیری کند، این سازنده های ژاپنی از سنا خواسته بودند تا قرارداد رانندگی کردن برای ویلیامز در سال 1992 را رد کند.

این راننده برزیلی پس از انکه تیم فرمول یک ویلیامز در سال 1991 به دنبال او برای فصل بعد بود، تصمیم به ادامه کار با مکلارن گرفت که در همان سال هم قهرمانی سوم و آخرین قهرمانی جهان خود را به دست آورد.

جولیان جاکوبی مدیر وقت آیرتون سنا، مدیر هوندا یعنی نوبوهیکو کاواموتو “او را متقاعد کرد که بماند و هوندا نیز متعهد می شود که ادامه دهد.” ولی هوندا به هر حال در پایان سال 1992 که سنا قهرمانی جهان را به نایجل منسل تیم ویلیامز باخته بود، برنامه تولید موتورهای فرمول یک خودش را منحل و لغو کرد.

جاکوبی می گوید که سنا از هر دو تیم پیشنهاد داشته و پس از صحبت با کاواموتو متقاعد شد که در مکلارن باقی بماند:

آیرتون می خواست که به ویلیامز برود ولی او به هوندا وفادار بود. او در درون خودش می خواست که زودتر به ویلیامز بپیوندد اما او وفادار بود، مخصوصا به کاواموتو مدیر وقت هوندا. کاواموتو به سنا خیلی نزدیک بود به این خاطر که هوندا و آیرتون باهم در مکلارن از سال 1988 بودند و سه قهرمانی جهان را کسب کرده بودند. به خاطر دارم که او در سال 1990 یا حتی پایان 1991 که سومین قهرمانی جهان خودش را کسب کرده بود به من می گفت که احساس می کند که دیگر هوندا آن چیزی که در گذشته بود نیست و در مورد آینده نگران است.

در سال 1991، به خاطر دارم که در حال رفتن به اسپا بودیم و دو قرار داد برای سنا در دست داشتیم، یکی مکلارن و دیگری ویلیامز. من فکر می کنم که او باید به ویلیامز می رفت. ما هر دو قرارداد را آماده امضا کردن داشتیم و صبح روز یکشنبه فکر می کردیم که او می رود و قرارداد ویلیامز را امضا می کند. اما او سپس شب هنگام در ژاپن با کاواموتو صحبت کرد و فردا صبح آمد و گفت که من می خواهم یک سال دیگر تمدید کنم.

آیرتون سنا - نایجل منسل

آیرتون سنا – نایجل منسل (درون کاکپیت)

جاکوبی می گوید که باور دارد در صورت پیوستن آیرتون سنا به ویلیامز، نایجل منسل آن جا نمی ماند و نمی خواست که برای 1992 با او همتیمی شود:

او در سال 92 در مکلارن باقی ماند ولی او می توانست به تیم ویلیامز برود و (اگر که او می رفت) نایجل احتمالا دیگر آنجا نمی ماند. این هم، همان سالی بود که او به قهرمانی جهان رسید. اما وقتیکه آیرتون از قرارداد با ویلیامز عقب نشینی کرد، منسل باقی ماند.

یک دیدگاه

  1. ARA$H

    4

    1

    این اتفاقات یک سری سلسله مراتب پیوسته بودش شاید اگه همون سال میرفت به ویلیامز قضیه جور دیگه ای رقم میخورد خب ولی کی میتونه اینده رو پیشبینی کنه ؟

دیدگاه خود را بیان کنید