دیگر صفحات- معرفی

مکس ورشتپن و چارلز لکلرک - اتریش 2019

هوندا: رابطه ورشتپن فرمول یک شبیه جوانی سنا است

فرمول یک ایران - رئیس فرمول یک هوندا می‌گوید که رابطه مکس ورشتپن با کمپانی شبیه به روابط آیرتون سنا در جوانی است. ورشتپن در سال 2019، در اولین سال جدید همکاری با ردبول، به ناکامی هوندا در کسب سکو خاتمه بخشید و ... ادامه ...