فرمول یک ایران – در جریان تمرین اول در اتفاقی نادر برق گاراژ تیم آلفارومئو قطع شد و به گفته کیمی رایکونن آنها نزدیک به 60 دقیقه از 90 دقیقه تمرین را از دست دادند و منجر شد که نتوانند دور های زیاد تمرینی را بزنند که این موضوع مایه شرمساری می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید