فرمول یک ایران – زک براون مدیر مکلارن بیان کرد که در روزهای گذشته به نیکو هالکنبرگ پیشنهاد صندلی مکلارن ایندی را داده است که او متاسفانه این پیشنهاد را رد کرده است.

 

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید