فرمول یک ایرانرابرت کوبیتسا راننده تیم فرمول یک ویلیامز این روز ها که آینده ای نامعلوم را در فرمول یک دنبال می کند احتمالا به تیم دی تی ام آئودی می پیوندد؛ مدیر برنامه های کوبیتسا فعلا در حال مذاکره با دیتر گَس مدیر تیم دی تی ام آئودی می باشد تا مقدمات انتقال وی را فراهم کند.

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید