فرمول یک ایران – با توجه به پایان نیم فصل و در پیش بودن گرندپری ایتالیا 2019، تیم فرمول یک ایران ویدیو هایی را برایتان در نظر گرفته تا با دیدن آن با اتفاقاتی که در گذشته در این گرندپری رخ داده است را تماشا کنید. امیدواریم که لذت ببرید.

اولین پیروزی فتل و تورو روسو در فرمول یک – گرندپری ایتالیا 2008

 

اولین پیروزی فتل در فرمول یک – گرندپری ایتالیا 2008


لحظه پایان گرندپری ایتالیا 1969

خلاصه گرندپری ایتالیا 1970

خلاصه گرندپری ایتالیا 1971

خلاصه گرندپری ایتالیا 1978

دور های پایانی گرندپری ایتالیا 1978


احساسی ترین برد مایکل شوماخر – گرندپری ایتالیا 2003


خلاصه گرندپری ایتالیا 2004

دور های ابتدایی گرندپری ایتالیا 1996

گرندپری ایتالیا 2015 – روح مونزا

خلاصه گرندپری ایتالیا 2014


از مترو تا تماشای مستقیم فرمول یک – گرندپری ایتالیا 2016

 


شور و شوق تیفوسی ها بعد از برد فرناندو آلونسو – گرندپری ایتالیا 2010

خلاصه گرندپری ایتالیا 2010

لحظه شروع گرندپری ایتالیا 2010

3 دور اول گرندپری ایتالیا 2004 – صدای خالص 10 سیلندر

نبرد مایکل شوماخر و لوییس همیلتون – گرندپری مونزا 2011

هنوز گرندپری ایتالیا 1995 شروع نشده بود که…

آنبورد با دنیل ریکاردو – گرندپری ایتالیا 2014

آنبورد با سباستین فتل – گرندپری ایتالیا 2012

سباستین فتل با ب ام و سائوبر – گرندپری ایتالیا 2006

آنبورد با سباستین فتل – استارت گرندپری 2015

تعقیب گریز سباستین فتل و فرناندو آلونسو – گرندپری ایتالیا 2011

دور تعیین خط فرناندو آلونسو – گرندپری ایتالیا 2004

نبرد کیمی رایکونن و فرناندو آلونسو – گرندپری ایتالیا 2005

خلاصه گرندپری ایتالیا 2003

پیکان های نقره ای افسانه ای

لوییس برو روی استرت مود 3 و فشار بیار و سوال نپرس – گرندپری ایتالیا 2015

دور تعیین خط کیمی رایکونن – گرندپری ایتالیا 2004

استارت فوق العاده فرناندو آلونسو – گرندپری ایتالیا 2016

نبرد برای سکو اینبار لنس استرول – گرندپری ایتالیا 2017

سبقت زیبای دنیل ریکاردو از والتری بوتاس – گرندپری ایتالیا 2016

برونو سنا و نیکو روزبرگ – گرندپری ایتالیا 2012

دور اول نیکو روزبرگ – گرندپری ایتالیا 2016

دور پول پوزیشن لوییس همیلتون – گرندپری ایتالیا 2015

فرناندو آلونسو و جولیون پالمر و کارما! – گرندپری ایتالیا 2017

آنبورد با ژک ویلنووا – گرندپری ایتالیا 2001

خراب شدن موتور نیکو روزبرگ – گرندپری ایتالیا 2015

ستاره های فوتبال در برابر ستاره های فرمول یک – گرندپری ایتالیا 2016

تصادف در لحظه شروع گرندپری ایتالیا 2000

نبرد مایکل شوماخر و ایرتون سنا – گرندپری ایتالیا 1991

دور تعیین خط کیمی رایکونن – گرندپری ایتالیا 2005

نبرد مایکل شوماخر و میکا هکینن – گرندپری ایتالیا 1998

آنبورد با آخرین دور آیرتون سنا – گرندپری ایتالیا 1994

تعقیب و گریز مایکل شوماخر و خوان پابلو مونتویا – گرندپری ایتالیا 2003

دور پول پوزیشن مایکل شوماخر – گرندپری ایتالیا 2006

تصادف آیرتون سنا – گرندپری ایتالیا 1994

نبرد فرناندو آلونسو و مایکل شوماخر – گرندپری ایتالیا 2005

خلاصه گرندپری ایتالیا 1979

صدایی که به دل می نشیند | گرندپری ایتالیا 2004

دیدگاه خود را بیان کنید