رستگاری دنیلو پتروچی در موجلو 2019

موتوجی پی ایراندنیلو پتروچی که توانست اولین پیروزی مسابقات موتو جی پی خود را در کشور خود آن هم در لباس دوکاتی کسب کند؛ لحظات پر استرسی را در دور آخر مسابقه و همینطور لحظات احساسی زیبایی را بعد از مسابقه داشت که اینجا برایتان قرار دادیم.

واکنش تیم های موتو جی پی در دور آخر گرندپری موجلو 2019

 

 

پشت صحنه برد دنیلو پتروچی – گرندپری موجلو 2019

جالب است که بدانید او حتی به فکر خداحافظی از این رقابت ها هم افتاده بود اما ظاهرا او دوباره بازگشته است. او از آندره دویزیوسو به خوبی یاد می کند و می گوید که کمک های زیادی را به او کرد تا بتواند دوباره انگیزه مسابقه دادن بدست آورد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید