موتوجی پی ایراندنیلو پتروچی، موتورسوار دوکاتی پذیرفته که دوران موتوجی پی اش می تواند به پایان برسد اگر تیم ایتالیایی او را برای تمدید قرارداد فصل 2020 انتخاب نکند.

موتورسوار ایتالیایی با یک قرارداد غیر معمول یک ساله به تیم دوکاتی آمد تا در کنار آندره دویزیوسو در رقابت ها شرکت کند و تیم ایتالیایی نیز ترجیح داده که کاملا برای انتخاب گزینه های احتمالی 2020، آزاد باشد. پائولو کیاباتی، مدیر ورزشی دوکاتی نیز چندی قبل اذعان کرد که هیچ تصمیمی برای ترکیب فصل آینده این تیم گرفته نشده و تا اواخر ژوئن، این مهم اعلام خواهد شد اما جک میلر تنها رقیب پتروچی برای صندلی این تیم است.

پتروچی در موتوجی پی ایتالیا، که یک مسابقه خانگی برای اوست، گفت:

واضح است که من قراردادی برای سال دیگر ندارم. من آرام آرام سعی می کنم که بهترینم را انجام بدهم و این قرارداد را بدست آورم.

می خواهم برای سال ها در این تیم مسابقه دهم. اگر چنین چیزی ممکن نباشد باید از آن درس گرفته و شاید کار دیگری را انجام دهم زیرا هیچ گزینه جایگزینی وجود نخواهد داشت.

به طور فیزیکی، جای دیگری (گزینه دیگری) در خط استارت موتوجی پی وجود ندارد.

دنیلو پتروچی - اسپانیا 2019

دنیلو پتروچی – اسپانیا 2019

پتروچی تنها موتورسوار در بین تیم های کارخانه ای است که در پایان فصل قراردادش به اتمام می رسد و این یعنی که در صورت خروج از دوکاتی، او نمی تواند به تیم هایی مانند رپسول هوندا، یاماها و یا سوزوکی بپیوندد. او در ادامه افزود:

من می خواهم بهترینم را انجام دهم و اگر دوکاتی به من بگوید که قراردادم را برای 2020 تمدید نمی کنند، خوشحال خواهم شد.

اما اگر نتوانم با این موتور عملکرد خوبی داشته باشم، یعنی نمی توانم با موتور دیگری نیز خوب باشم، پس به دنبال کاری دیگری برای ادامه زندگی ام خواهد بود.

دیدگاه خود را بیان کنید