موتوجی پی ایرانکال کراچلو با عصبانیت درباره ی پنالتی عبور از پیت لینش در مسابقه موتوجی پی آرژانتین گفت که اگر مارک مارکز و یا ولنتینو روسی در  شرایط مشابه ی او بودند، جریمه نمی شدند.

کراچلو به دلیل جامپ استارت در شروع مسابقه، پنالتی عبور از پیت لین را دریافت کرد و همین باعث شد که موتورسوار بریتانیایی به رده های آخر سقوط کند و در انتهای مسابقه  نیز، خودش را به رده دوازدهم برساند. کراچلو پس از مسابقه مستقیم به اتاق ناظران رفت تا از آن ها دلیل این پنالتی را سوال کند، جریمه ای که او آن را قبول ندارد.

کراچلو می گوید که با پاهایش سعی داشته تا موتور خود را در حالت تعادل قرار دهد و حرکت جزئی داشته و طبق قوانین موتوجی پی این حرکات جزئی باید توسط ناظران بررسی گردد که آیا موتورسوار برتری بدست آورده است یا خیر! کراچلو می گوید که دوربین های کناره پیست را به ناظران نشان داده و اصرار داشته که حتی یک سانتیمتر هم حرکت نکرده است و اگر نام های بزرگی مثل مارکز، روسی و حتی آندره دویزیوسو بودند، چنین پنالتی را دریافت نمی کردند:

با توجه به پنالتی آن ها که برای جامپ استارت بوده و من آن را قبول ندارم، از نتیجه ی مسابقه راضی نیستم. هیچ کس در تیم و هیچ کس دیگری با آن موافق نیست بجز ناظران!

مشکلی که با مسئولان مسابقه دارم این است که من باور نمی کنم که آن ها چنین پنالتی را برای مارک، ولنتیینو، دویزیوسو و یا افرادی مثل این ها در نظر بگیرند. نمی خواهم به ولنتینو یا هر کس دیگری تهمت بزنم اما منظورم افرادی با مشخصات بالا و سرشناس بوده است.

می گویند مارکز چنین کاری را کرده و پیشتاز مسابقه بوده است، فکر می کنید که ناظران به او پنالتی عبور از پیت لین داده اند؟ من فکر نمی کنم اینطور باشد و این نظر من است.

کال کراچلو - آرژانتین 2019

کال کراچلو – آرژانتین 2019

کراچلو همچنین درباره ی قهرمان دو دوره 500 سی سی، فردی اسپنسر که حالا مدیریت ناظران موتوجی پی 2019 را برعهده دارد گفت:

وقتی که من به آنجا رفتم، فردی حتی به من یک کلمه هم نگفت و با دستان گره کرده آنجا ایستاده بود.

وقتی که در جلسه کمیسیون ایمنی گرندپری بعدی ویدیو را به نمایش بگذاریم، همه ی موتورسواران خواهند خندید و دیگر هیچ احترامی برای او قائل نخواهند بود.

من به عنوان یک موتورسوار برای او احترام زیادی قائل هستم اما در کمیسیون ایمنی ما کسی را می خواهیم که مسابقه دادن را درک کند. این مسخره است، کاملا مسخره است.

وقتی آنجا بودم به من هیچ چیز نگفتند، برای ده دقیقه من و تمام تیمم آنجا بودیم و هیچ کدامشان چیزی نمی گفتند.

دیدگاه خود را بیان کنید