فرمول یک ایران – مدیر مسابقه ای فرمول یک، راس براون از اهداف بلند پروازانه خود برای مقررات موتور در فصل ۲۰۲۱ می گوید.

با واگذاری فرمول یک به لیبرتی مدیا، صحبت هایی در مورد موتور های ارزان تر و با پیچیدگی کمتر مطرح شد. مدیران جدید فرمول یک علاقه خود را به موتور هایی با صدای بلندتر و همچنین قدرت بیشتر نشان دادند. اما در حال حاضر هیچ تغییر بزرگی در قوانین مربوط به موتور دیده نمی شود.

براون گفت:

در آن زمان شاید من بلند پروازی بیشتری نسبت به تغییرات و آنچه مد نظرم بود داشتم. اما زمانی که استدلال ها ارائه شدند، همه چیز تغییر کرد. طرح های پیشنهادی ارائه و مدل هایی نیز طراحی شد.

من فکر می کنم آنچه امروز و در قبل تر نیز در نظر همه بود، موتورهایی با صدای بلندتر، قوی تر، ساده تر و ارزان تر بود. اما مهم ترین چیز این است که ما چهار تامین کننده موتور در فرمول یک داریم و نمی خواهیم هیچ کدام از آن ها را از دست بدهیم.

از بیرون پیشنهاد هایی برای وارد شدن به فرمول یک وجود داشت اما خیلی جدی نبودند. پس برای ما مهم بود که از داشته های مان حفاظت کنیم. سیسم بازیابی انرژی گرمایی (MGU-H) یک قسمت مهم است. اگر شرکتی بخواهد وارد شود یا نه، فقط به کیفیت ساخت قطعه خود بستگی دارد.

موتور و انجین فرمول یک

اجزا پاور یونیت فرمول یک

براون همچنین افزود که لیبرتی مدیا برای از دست ندادن یکی از چهار تامین کننده موتور، مجبور به عقب نشینی شد:

موتور یک قسمت حساس است. شاید حساسیتی که بر سر تامین کننده موتور هست بر سر تیم های جدید و اسپانسر نیست. ما نمی خواهیم تیمی را از دست بدهیم اما اگر تیمی از فرمول یک خارج شود من امیدوارم فرمول یک به قدری جذاب باشد تا بتواند جایگزینی را جذب کند.

وقتی تامین کننده موتوری فرمول یک را ترک کند شرکت های دیگر برنامه های عظیمی برای ورود به فرمول یک در نظر می گیرند. مسلم است که اگر تامین کننده موتوری کنار بکشد دو یا سه تیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، پس اولویت ما حفظ تمام تیم ها و همچنین تامین کننده های خود است.

من فکر می کنم برای جذاب تر شدن فرمول یک تلاش های زیادی در حال انجام است و این اتفاقات شاید در چند ماه آینده اعلام خواهد شد و من حس می کنم ما در مسیر درستی قرار داریم.