طبق قوانین ورزشی:

 • هر راننده مجاز به استفاده از پنج پاوریونیت در طول فصل می باشد مگر اینکه برای بیش از یک تیم براند.

 

 • هر پاوریونیت می بایستی از شش جزٕ مجزا تشکیل شده باشد. موتور احتراق داخلی (ICE)، سیستم بازیابی انرژی جنبشی (MGU-K)، سیستم بازیابی انر رژی گرمایی (MGU-H)، منبع ذخیره انرژی (ES)، توربو شارژر (TC)، و واحد کنترل الکترونیک (CE).

 

 • هر راننده در طول فصل مجاز به پنج بار استفاده از هر یک از شش جزٕ پاوریونیت می باشند و میتوانند هر ترکیبی از آن ها را در هر زمانی استفاده کنند. هر راننده ای که برای بار ششم از هر یک از آن شش جزٕ استفاده کند برای او جریمه (grid penalty)  در نظر گرفته خواهد شد.

 

 • جریمه های (grid penalty) در استفاده بیش از حد مجاز از اجزا پاوریونیت بدین صورت است: اگر هر یک از شش جزٕ پاوریونیت برای بار ششم مورد استفاده قرار گیرد ده رده پنالتی برای راننده در نظر گرفته خواهد شد. اگر برای بار ششم یکی از اجزا باقی مانده پاور یونیت مورد استفاده قرار گیرد پنج رده پنالتی و به همین ترتیب اگر هر یک از اجزا برای بار هفتم مورد استفاده قرار گیرد مجدداً ده ره پنالتی برای راننده اعمال خواهد شد و الی آخر.

 

 • اگر راننده ای در طول فصل جایگزین راننده قبلی گردد انتخاب های استفاده از اجزای پاوریونیت برای راننده جدید بر مبنای راننده قبلی فرض میگردد.

 

طبق قوانین فنی:

 • موتور احتراق داخلی خودرو فرومول یک باید ۱۶۰۰ سی سی حجم داشته باشد و تا ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه دوران داشته باشد.

 

 • موتور خودرو فرمول یک باید دارای شش سیلندر با آرایش ۹۰ درجه و دارای دو ورودی و دو خروجی اگزوز در هر سیلندر و یک توربو شارژر باشد.

 

 • سیستم اگزوز خودرو باید یک لوله برای توربو شارژر و یک یا دو لوله برای ویست گیت (waste gate) باشد.

 

 • جریان سوخت باید محدود به ۱۰۰ کیلوگرم بر ساعت باشد.

 

 • استفاده از هر وسیله ای به غیر از موتور و MGU-K  جهت افزایش سرعت خودرو غیر مجاز میباشد.

 

 • وزن موتور خودرو فرمول یک باید حداقل ۱۴۵ کیلوگرم باشد و همچنین منبع ذخیره انرژی (ES) باید مابین سلول بقا قرار گرفته باشد و وزن آن بین ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم باشد.

 

 • محل اتصال میل لنگ و بلوک سیلندر باید از آلیاژ آلومینیوم شکل داده شده ساخته شده باشند (استفاده از مواد کامپوزیت مجاز نمی باشد). میل لنگ و میل بادامک باید از آلیاژ آهن ساخته شده باشند همچنین پیستون ها از جنس آلیاژ آلومینیوم و سوپاپ ها از جنس آلیاژ آهن، نیکل، کبالت، یا تیتانیوم ساخته شده باشند.

 

 • MGU-H  باید به تنهایی و به صورت مکانیکی به توربین اگزوز سیستم شارژ فشار متصل باشد. MGU-K   نیز باید به صورت دائمی و مکانیکی به سیستم انتقال قدرت و قبل از کلاچ متصل باشد.

 

 • حداکثر ۴ مگاژول انرژی در هر دورمیتواند از منبع ذخیره انرژی به MGU-K  و سپس به سیستم انتقال قدرت انتقال یابد.

 

 • حداکثر ۲ مگا ژول انرژی در هر دور از MGU-K   به منبع ذخیره انرژی میتواند انتقال یابد.

 

 •  بی نهایت انرژی می تواند بین MGU-H و MGU-K   یا منبع ذخیره انرژی انتقال یابد.

 

 • بغیر از خودروهایی که از پیت لین مسابقه را شروع میکنند، خودروهای دیگر بعد از رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت مجاز به استفاده از MGU-K  هستند.

 

 • هر تولید کننده پاوریونیت در هر فصل ۳۲ کوپن جهت ارتقا پاوریونیت در اختیار دارند. تیم های جدید در سال اول ۱۵ کوپن و در سال دوم ۳۲ کوپن در اختیار خواهند داشت.