فرمول یک ایرانبرندون هارتلی، راننده ی سابق تیم تورو روسو گفته است که تمام شک و شبهه او درباره ی خروجش از فرمول یک از گرندپری موناکو آغاز شده بود.

راننده ی نیوزلندی پس از حضور در یک مسابقه ی فرمول یک در گرندپری آمریکا 2017، در فصل 2018 موفق شد تا یک فصل کامل را به همراه تورو روسو تجربه کند. هارتلی در مسابقه ی چهارم فصل که در آذربایجان برگزار شد، اولین امتیاز خود را کسب کرد اما او اذعان کرد که درست دو مسابقه بعد آن، یعنی در موناکو نقشه ی کنار گذاشتن او از فرمول یک تنظیم شده بود:

یک ساعت بعد از مسابقه ابوظبی من به یک جلسه دعوت شدم و چند دقیقه بعد آن، من دیگر راننده فرمول یک نبودم، در این جلسه حرف زیادی زده نشد.

برای من واضح بود که از همان مسابقه موناکو نقشه ای در جریان بوده که جای من را عوض کنند. بدترین قسمتش این بود که در همان روز من فهمیدم که این شایعات واقعیت دارد.

من در همان شب به آپارتمانمان [در موناکو] برگشتم و به دیوارهای پیست مونت کارلو نگاه کردم، می دانستم اگر با آن دیوارها برخوردی داشته باشم در همان چند روز کارم در فرمول یک به پایان می رسد.

در هر جلسه ی تمرینی فشار بیشتری روی من بود. هر دور و هر نتیجه ای می توانست زیر ذره بین قرار گیرد و علیه من استفاده شود تا صندلی ام را از دست بدهم.

برندون هارتلی - موناکو 2018

برندون هارتلی – موناکو 2018

هارتلی در فصل 2019 فرمول یک حضور نخواهد داشت اما به آینده و حضور دوباره در فرمول یک امیدوار است:

دلتنگش خواهم شد و اگر چیزی غیر این بگویم دروغ است.

درهای فرمول یک قطعا بسته نخواهد بود و تجربه ای که در یک سال حضورم در این ورزش کسب کردم، من را قوی تر برای فرصت های آینده آماده خواهد کرد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید