کاربر

نام کاربر

Mohammad.gh

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

مهندس سازه،عاشق ورزش و علی الخصوص موتور اسپورت، راننده مثه مایکل نمیاد و موتورسوار مثه واله