موتوجی پی ایران – مارک مارکز موتورسوار رپسول هوندا در مسابقه موتوجی پی مالزی، نهمین پیروزی فصل خود را کسب کرد.

او در حالی که مسابقه را با پنالتی از رده هفتم آغاز کرد اما پس از زمین خوردن ولنتینو روسی، اولین موتورسواری بود که از خط پایان عبور کرد.

الکس رینز موتورسوار سوزوکی و یوهان زارکو از تیم تک3 یاماها در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

الکس رینز، مارک مارکز و یوهان زارکو - موتوجی پی مالزی 2018

الکس رینز، مارک مارکز و یوهان زارکو – موتوجی پی مالزی 2018

خلاصه ای از اتفاقات موتوجی پی سپانگ 2018

08:27 با توجه به پنالتی مارک مارکز، او مسابقه را از رده هفتم استارت می زند و زارکو، روسی و یانونه در ردیف جلو قرار دارند.

08:31 و شروع مسابقه، یک استارت فوق العاده از ولنتینو روسی و در پیچ یک پیشتازی را بدست می گیرد و پشت او زارکو میلر هستند.

08:34 مارکز نیز در همان دور ابتدایی چند رده صعود می کند و به پشت میلر می رسد. موتورسوار سوزوکی، آندره یانونه نیز در پیچ آخر واژگون می شود.

مسابقه موتوجی پی مالزی 2018

مسابقه موتوجی پی مالزی 2018

08:36 خب میلر هم به راحتی جایگاه خود را به مارکز می دهد.
08:40 آبراهام نیز به دلیل مشکل فنی از مسابقه کنار می رود.
08:42 یک اشتباه کوچک از زارکو در پیچ 13 درها را به سمت موتورسوار رپسول هوندا باز می کند و مارکز خود را به روسی می رساند.
سبقت مارکز از زارکو - موتوجی پی مالزی 2018

سبقت مارکز از زارکو – موتوجی پی مالزی 2018

08:44 موتورسوار دوکاتی، میشل پیروز نیز در پیچ آخر نقش بر زمین می شود.

09:03 چهار دور به پایان مسابقه مانده و فاصله ی روسی و مارکز 0.648 ثانیه است.

09:04 و چه اتفاقی، روسی در پیچ یک نقش بر زمین می شود و پیشتازی را از دست می دهد. مارکز حالا در رده نخست قرار دارد.

ولنتینو روسی - موتوجی پی مالزی 2018

ولنتینو روسی – موتوجی پی مالزی 2018

جدول:

جدول موتوجی پی مالزی 2018

جدول موتوجی پی مالزی 2018

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید