فرمول یک ایران – سیمون رستا، طراح ارشد تیم فراری در پایان ماه جاری این تیم را ترک خواهد کرد تا به عنوان مدیر فنی به تیم سائوبر بپیوندد.

عنوان رسمی کار رستا در مارانلو، سرپرستی هماهنگی پروژه های خودرویی بود که از پایان 2014 سمت طراح ارشد تیم فراری را پذیرفت.

او در ابتدا از سال 2001 به فراری پیوست و بر روی طرح های مختلف و تحقیق و توسعه کار می کرد و کار حرفه ای خود را در فرمول یک از 1998 با تیم میناردی آغاز کرد.

اخیرا سائوبر از اختلاف مدیر فنی تیم، یورگ زاندر و مدیر تیم، فردیک واسر خبر داده و اعلام کرده است که به زودی با نام های بزرگی قرارداد امضا خواهد کرد.

رستا از اول ژوئیه سمت جدید خود به عنوان مدیر فنی را در تیم سوئیسی دریافت خواهد کرد و به طور مستقیم همه چیز را به واسر گزارش خواهد داد.

مدیر تیم سائوبر نیز درباره ی این انتقال گفت:

سیمون رستا بهترین نفر برای بودن در سمت مدیر فنی است.

حضور او در تیم یک گام قابل توجه رو به جلو برای پروژه بلند مدت سائوبر است که هدف آن تقویت تیم آلفا رومئو سائوبر برای دستیابی به نتایج بلندپروازانه است.