فرمول یک ایرانلوئیس همیلتون به خاطر تصادفی که در تعیین خط گرندپری اروپا کرد از مرسدس عذرخواهی کرد، این تصادف باعث شد تا همیلتون دهم شود.

همیلتون امروز تمرکز لازم را نداشت، در Q1 و Q2 هم چند بار قفل کرد و اسپین شد ولی اشتباهش در Q3 برایش گران تمام شد و به دیواره پیچ 10 برخورد کرد و از تعیین خط کنار رفت.

اینگونه شد که همیلتون دهم شد و هم تیمی اش یعنی نیکو روزبرگ پول پوزیشن را شکار کرد.

همیلتون گفت:

امروز روی فرم نبودم.

یک مرزی بین روی فرم بودن و نبودن وجود دارد، امروز همین گونه بود. جوابی ندارم که بدهم، فقط تلاشم را می کنم که فردا وضعیت را بهتر بکنم.

امروز اشتباه از من بود، پس از تیمم عذر می خواهم.

رئیس تیم مرسدس توتو وولف نیز بیان کرد:

من فکر می کنم که او موقعیت را از دست داد.

ماشین به اندازه ای خوب بود که پول پوزیشن را بگیرد. ما دنبال این هستیم که یک ثانیه از تیم پشت سر خود جلوتر باشیم، اما فقط حدود 0.8 یا 0.7 ثانیه جلوتر بودیم و همیلتون هم دهم شد.

در پیستی خیابانی مثل پیست امروز، وقتی شما روی ریتم مورد نظرتان نباشید کارتان سخت می شود. امروز روز او نبود.

پول حتی اول بودن در دور یکم هم تضمین نمی کند، چون مستقیمی بلندی در ابتدای کار پیش روی ما است. همیلتون می تواند به جایگاه های نخست برگردد، البته اول از همه باید از پیچ اول عبور بکند. ما دیدیم که در GP2 چه اتفاقی افتاد.

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید