Register

8 + 5 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایرانسباستین فتل اظهار داشته که عواقب برخورد جنجالی اش با لوییس همیلتون در گرندپری آذربایجان سال 2017، بدترین احساس در فصل 2017 فرمول یک برای او بوده است. پس از این تصادف، فتل جریمه شد و به طور گسترده ای انتقاداتی به او وارد شد که اظهار می داشتند او به طور عمدی به لوییس همیلتون برخورد کرده است.

با این وجود، فتل توانست با وجود جریمه شدن، در نهایت به رده 4 ام دست یابد و این درحالی بود که لوییس همیلتون به دلیل توقف اجباری اش، به رده 5 ام دست یافت. با این حال، فتل می گوید که گرندپری باکو بیش از دیگر تصادف هایش در دیگر مسابقات این فصل همچون تصادف زودهنگامش در گرندپری سنگاپور یا خرابی موتورش در گرندپری ژاپن برای او دردآور بوده است.

زمانی که از فتل سوال شد که بعد از کدام مسابقه بدترین احساس فصل را داشته است، او در پاسخ می گوید:

بدترین احساسی که در این فصل داشتم، پس از مسابقه باکو بود. من با آن بسیار زیاد دست و پنجه نرم کردم.

ممکن است شما بدترین احساس من را در دیگر مسابقه ها همچون سنگاپور یا ژاپن بدانید. از دیدگاه من، تصادف در سنگاپور فقط برخوردی متداول در مسابقات بود. من شب بعد از مسابقه در مورد آن بسیار فکر کردم و پشت سر گذاشتن آن چندان آسان نبود ولی چه کار می توان انجام داد. همین اتفاق هم در گرندپری ژاپن رخ داد.

گاهی اوقات، برخی از چیزها در کنترل شما نمی باشند و باید از آنها بگذرید و رو به جلو حرکت کنید.

به نظرم در زندگی شما بیشتر با خراب کاری ای که خودتان به بار آورده اید دست و پنجه نرم می کنید تا خراب کاری که فقط برایتان اتفاق افتاده است.

کیمی رایکونن، سباستین فتل - گرندپری موناکو 2017

کیمی رایکونن، سباستین فتل – گرندپری موناکو ۲۰۱۷

در نقطه متقابل، سباستین فتل بدست آوردن جایگاه اول و دوم در گرندپری موناکو که اولین برد فراری در این گرندپری پس از برد مایکل شوماخر در سال 2001 بود را نقطه برجسته فصل دانست. او در ادامه افزود:

برد در موناکو همیشه خاص و ویژه بوده و مدت زیادی از آخرین برد فراری در موناکو گذشته بود.

بدست آوردن جایگاه اول و دوم در این گرندپری برای تیم، خاطره بسیار خوبی بود.

فتل احساس می کند که مسابقاتی در فصل 2017 بود که آنگونه که شایسته عملکردشان است، مورد تحسین واقع نشده اند. او اضافه می کند:

مسابقاتی بود که ما می توانستیم بهتر عمل کنیم. مسابقاتی نیز بود که من می توانستم بهتر عمل کنم ولی مسابقاتی نیز وجود داشت که عملکرد ما می توانست خیلی بدتر باشد ولی اینگونه نشد.

مسلما برخی از مسابقات برجسته می شوند و برای عملکردتان مورد ستایش واقع می شوید.

دیگر اوقات نیز شما چندان تحسین نمی شوید و این بخشی از بازی است.

مهم ترین چیز برای ما فهمیدن این موضوع است که در کجا ضعیف هستیم و در کجا قوی.