ویدیو؛ آنبرد یک دور تاریخی در اسپا به بهانه 50 سالگی

فرمول یک ایران در آستانه 50 سالگی برگزاری فرمول یک در پیست اسپا، تماشای آنبرد یک دور تاریخی از گذشته تا امروز خارج از لطف نیست. شما را به تماشای این آنبرد تاریخی از این پیست دعوت می کنیم.

با ما باشید.

  دانلود فایل ویدیویی