موتوجی پی ایران – آندره یانونه موتورسوار دوکاتی توانست در آخرین دور خود در تمرین سوم، بهترین زمان را به ثبت برساند.

مارک مارکز و ماوریک وینالس موتورسواران هوندا و سوزوکی نیز با اختلاف0.089 و 0.189  ثانیه ای در جایگای دوم و سوم قرار گرفتند.

آندره دویزیوسو از دوکاتی نیز توانست بیشترین سرعت در مستقیمی را با 349.1 km/h به ثبت برساند.

از جمله اتفاقات تمرین سوم می توان به زمین خوردن تیتو رابات در پیچ 13 موجلو اشاره کرد.

تیتو رابات - موتوجی پی موجلو ایتالیا 2016 تیتو رابات - موتوجی پی موجلو ایتالیا 2016

جدول تمرین سوم:

POSنام موتورسوارتیمزمان
1آندره یانونهدوکاتی1:46.991
2مارک مارکزرپسول هوندا+0.089
3وینالس سوزوکی+0.189
4هرناندزاسپار+0.336
5خورخه لورنزویاماها+0.402
6پتیوچیپرامک+0.417
7اسمیتتچ 3 +0.513
8ولنتینو روسییاماها+0.549
9دنی پدروسارپسول هوندا+0.592
10پیرودوکاتی+0.628
11کروچلوال سی آر+0.634
12آندره دویزیوسودوکاتی+0.868
13ردینگپرامک+0.948
14باربراایوینتیا+1.012
15میلرمارک وی دی اس+1.024
16الکس اسپارگاروسوزوکی+1.055
17پول اسپارگاروتچ 3+1.057
18باتیستاآپریلیا+1.314
19استفان بردلآپریلیا+1.601
20لوریس بازایوینتیا+1.734
21لاورتیاسپار+2.294
-راباتمارک وی دی اس-

تعیین خط از ساعت 16:40 برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید